مکانیک

مدل سه بعدی خودروی لامبورگینی مدل 2017 کارشده در solidworks

خودروی لامبورگینی مدل 2017

خودروی لامبورگینی مدل 2017 مدل سه بعدی خودروی لامبورگینی مدل 2017 در نرم افزار مدلسازی سه بعدی solidworks به صورت آورده شده در تصویر مدلسازی و طراحی شده است . تمامی فایل ها قابل ویرایش در نرم افزار مدلسازی سالیدورکس می باشند. بسته ی دانلودی حاوی 3 عدد فایل تک تک قطعات مجموعه با پسوند SLDPRT و 1 فایل با …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی جوشکاری انفجاری با نرم افزار اباکوس به همراه اموزش

قسمتهای مختلف جوشکاری انفجاری عبارتند از : 1-صفحه هدف که به صورت ثابت قرار می گیرد 2-صفحه ی پرنده که ر اثر انفجار به طرفصفحه ی هدف پرتاپ می شود 3-ماده منفجره که در پشت صفحه پرنده قرار می گیرد  و وظیفه ی پرتاپ صفحه پرنه را بر عهده دارد. پارامتر های موثر در جوشکاری انفجاری زاویه برخورد و سرعت …

مشاهده بیشتر »

خمش استاتیکی نانو صفحات ارتوتروپیک در محیط الاستیک، براساس مدل های غیر موضعی محیط پیوسته

خمش استاتیکی نانو صفحات ارتوتروپیک در محیط الاستیک، براساس مدل های غیر موضعی محیط پیوسته دانلود رایگان مقالات فارسی در 4fem.ir پروژه های اماده اباکوس و انجام شبیه سازی های اباکوس از طریق مقالات بتر و اکسپت شده . انجام مقالات با شبیه سازی اباکوس از مقالات تجربی. 09146930423 مهندس حامد مراسم کارشناس ارشد ساخت و تولید    hamed_marasem@hotmail.com 5767576

مشاهده بیشتر »

تحلیل تجربی پارامترهای لازم در بارگذاریهای مختلف برای محاسبه چقرمگی شکست به روش سطح اثر ترک در آزمون ویکرز

تحلیل تجربی پارامترهای لازم در بارگذاریهای مختلف برای محاسبه چقرمگی شکست به روش سطح اثر ترک در آزمون ویکرز علیرضا مرادخانی؛ حمیدرضا بهاروندی؛ مهدی تاجداری 4122242

مشاهده بیشتر »

مدل سازی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی با در نظر گرفتن عوامل موثر در عملکرد و مقایسه آن با مدل سازی سیم هیدرولیک

مدل سازی عملگر الکتروهیدرواستاتیکی با در نظر گرفتن عوامل موثر در عملکرد و مقایسه آن با مدل سازی سیم هیدرولیک مقاله فارسی دانلود رایگان سهیل علیدوستی؛ مهدی علیاری شوره دلی 33331

مشاهده بیشتر »

بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی

بررسی اثر باشینگر در لوله های اتوفرتاژ شده از جنس آلیاژ آلومینیوم A7075 با استفاده از داده های تجربی کریم علی اکبری؛ خلیل فرهنگدوست222

مشاهده بیشتر »

بررسی تجربی سرعت دورانی و سرعت پیشروی ابزار بر میکرو سختی و ریز ساختار آلیاژ آلومینیوم 5456 در فرایند جوشکاری اصطکاکی اختلاطی

دریافت مقالات رایگان انجام پروژه های اباکوس برای وریفای مقالات و انجام شبیه سازی اباکوسی مقالاتی که فقط کار تجربی انجام شده باشد.استخراج مقالات تضمینی از کار های ما اقدامی عملی است. با ایمیل زیر تماس بگیری09146930423    hamed_marasem@hotmail.com JSFM2001387657800

مشاهده بیشتر »

Finite element modeling of friction stir welding—thermal and thermomechanical analysis

Abstract Friction stir welding (FSW) is a relatively new welding process that may have significant advantages compared to the fusion processes as follow: joining of conventionally non-fusion weldable alloys, reduced distortion and improved mechanical properties of weldable alloys joints due to the pure solid-state joining of metals. In this paper, a three-dimensional model based on finite element analysis is used …

مشاهده بیشتر »

Microstructural evolution and mechanical properties of dissimilar Al–Cu joints produced by friction stir welding

Microstructural evolution and mechanical properties of dissimilar Al–Cu joints produced by friction stir welding C.W. Tan a,b, Z.G. Jiang a, L.Q. Li a,⇑, Y.B. Chen a, X.Y. Chen a چچکیده 5A02 aluminum alloy and pure copper were joined by friction stir welding (FSW). A defect-free joint was obtained when one of process parameters, i.e. the traverse speed was lowered from …

مشاهده بیشتر »

Improved continuous tube tt welding due to unique process sensors system and process control

دانلود رایگان مقالات science direct  از 4fem Improved continuous tube welding due to unique process sensors system and process control F.Dorsch*,D.Pfitzner,H.Braun چکیده مقاله A unique camera-based triple sensor system increases productivity, yield and quality of continuous welding of tubes and profiles. It combines high -precistion semmtracking and beam positioning with weld spot visualization and characterization,and seam geometry measurement. The higher …

مشاهده بیشتر »

Evaluation of microstructure and mechanical properties of Al/Al2O3/SiC hybrid composite fabricated by accumulative roll bonding process

  Evaluation of microstructure and mechanical properties of Al/Al2O3/SiC hybrid composite fabricated by accumulative roll bonding process Azin Ahmadi, Mohammad Reza Toroghinejad , Abbas Najafizadeh Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran In this investigation, a new kind of metal matrix composites with a matrix of pure aluminum and hybrid reinforcement of Al2O3 and SiC particles …

مشاهده بیشتر »

Structural evaluation and mechanical properties of nanostructured Al/B 4 C composite fabricated by ARB process

Structural evaluation and mechanical properties of nano structured Al/B4Ccomposite fabricated by ARB process Morteza Alizadeh , M.H. Paydar , F. Sharifian Jazi Department of Materials Science and Engineering, Shiraz University of Technology, Modarres Blvd., 71555-313 Shiraz, Iran Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering, Shiraz University, Zand Blvd., 7134851154 Shiraz, Iran Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir …

مشاهده بیشتر »

Microstructure and mechanical properties of ultra-fine grains (UFG)s aluminum strips produced by ARB process

دانلود مقاله های انگلیسی استخراج شده از science direct Microstructure and mechanical properties of ultra-fine grains (UFG}s aluminum strips produced by ARB process Mehdi Eizadjou, Habib Danesh Manesh∗, Kamal Janghorban Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran چکیده مقاله Accumulative roll-bonding (ARB) process is a severe plastic deformation process capable of developing grains below1min …

مشاهده بیشتر »

Nano grained Ti–Nb micro alloy steel achieved by Accumulative Roll Bonding (ARB) process

دانلود مقاله های انگلیسی استخراج شده از science direct Nano grainedTi–Nb micro alloy steel achieved by Accumulative Roll Bonding (ARB)process A.A.Tohidi n, M.Ketabchi,A.Hasannia Mining and Metallurgical Engineering Department , Amir kabir University of Technology,Tehran,Iran چکیده مقاله Over the  last  decade,nano crystalline and ultra-fine grained(UFG)materials with grain size less than1 μm have  aroused considerable interest due to their superior mechanical properties …

مشاهده بیشتر »

The effects of oxide film and annealing treatment on the bond strength of Al–Cu strips in cold roll bonding process

مقاله ه های انگلیسی  مکانیک science direct The effects of oxide film and annealing treatment on the bond strength of Al–Cu strips in cold roll bonding process Vahid Yousefi Mehr, Mohammad Reza Toroghinejad ⇑, Ahmad Rezaeian Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-83111, Iran چکیده مقاله In this study the influence of Al2O3 coating and post-rolling annealing …

مشاهده بیشتر »

Finite element simulation of accumulative roll-bonding process 2013

دانلود مقاله انگلیسی استخراج شده از science direct Finite element simulation of accumulative roll-bonding process TadanobuInoue a,n, AkiraYanagida b, JunYanagimoto c National Institute for Materials Science,Sengen1-2-1,Tsukuba305-0047,Japan TokyoDenkiUniversity,Senju-Asahi-Cho5,Adachi-ku,Tokyo120-8551,Japan The UniversityofTokyo,Komaba4-6-1,Meguro-ku,Tokyo153-8505,Japan چکیده مقاله The accumulative roll-bonding (ARB) process, which is a severe plastic deformation process,was simulated using finite element analysis,including the influence of friction,stress–strain relations,and roll diameter.The complicated distributions of equivalent strain …

مشاهده بیشتر »