آموزش آباکوس vcct خستگی
شبیه سازی و تحلیل خستگی ترک در نرم افزار آباکوس VCCT

شبیه سازی خستگی به روش جدایش VCCT در نرم افزار آباکوس

شبیه سازی خستگی به روش جدایش VCCT نرم افزار اباکوس

یکی از بهترین روش های ایجاد ترک در نرم افزار آباکوس، روش جدایش VCCT یا روش بسته شدن ترک مجازی می باشد. شما می توانید با استفاده از روش بسته شدن ترک مجازی (VCCT) شروع و گسترش ترک خوردگی در مسائل شبه استاتیک را مطالعه کنید.

VCCT از اصول مکانیک شکست الاستیک خطی (LEFM) استفاده می کند ، بنابراین برای مسائلی که در آنها گسترش ترک شکننده در امتداد سطوح از پیش تعریف شده رخ می دهد ، مناسب است. VCCT بر این فرض استوار است که انرژی کششی آزاد شده هنگام افزایش ترک به مقدار مشخص، همان انرژی مورد نیاز برای بستن ترک به همان مقدار است.

شما می توانید ترک VCCT را در یک روش تجزیه و تحلیل ایستا یا شبه استاتیک قرار دهید. یا در یک روش تجزیه و تحلیل دینامیکی ضمنی برای شبیه سازی شکستگی و خرابی در یک سازه تحت بارگذاری ضربه ای با سرعت بالا قرار دهید. این روش فقط برای Abaqus / Standard (مدل های سه بعدی جامد و پوسته ای و دو بعدی مسطح و مدل های متقارن محوری) در دسترس است. در این روش یک ترک VCCT در ماژول interaction تعریف می شود و می توانید موقعیت سطوحی را که در ابتدا متصل هستند را مشخص کنید. 

در این شبیه سازی که توسط نرم افزار المان اجزا محدود اباکوس صورت گرفته است، گسترش ترک یا لایه کنی در یک ماده کامپوزیت تحت بار گذاری خستگی قرار می گیرد. مدلسازی به صورت ترک VCCT ایجاد شده است و با ایجاد کد خستگی، شبیه سازی انجام شده است.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem انجام شده است و تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی در داخل بسته ی دانلود ارئه شده است. مدل به صورت دو بعدی و با ورژن 6.14 انجام شده است. فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی با نرم افزار ابکوس به طور کامل در داخل بسته ی دانلودی موجود است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش  با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش  با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی با فرمت PNG

فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی با نرم افزار اباکوس

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …