فورج گرم قالب اباکوس
شبیه سازی فرآیند فورج گرم و تحلیل قالب در آباکوس

شبیه سازی فورج گرم و تحلیل تنش قالب ABAQUS

شبیه سازی فورج گرم و تحلیل تنش قالب ABAQUS

فرآیند فورج گرم از مهمترین فرآیند های شکل دهی می باشد که اکثرا به صورت گرم انجام می شود. در این مدلسازی  تنش ها و کرنش های وارد بر قالب فورج به روش اجزا محدود توسط نرم افزار Abaqus/Explicit مورد مطالعه قرار گرفت.

در این مطالعه قالب به صورت بسته به صورت دو کفه بالا و پایین به صورت توپر مدلسازی شد. و قطعه آلومینیومی اولیه به ابعاد 90*90 به ارتفاع 70 میلیمتر مدلسازی شد. فرایند در مدت زمان 35 ثانیه با سرعت حرکت قالب بالا به میزان 1 میلیمتر بر ثانیه انجام شد.

دمای اولیه قالب  در فورج گرم به اندازه دمای محیط و دمای قطعه کار به میزان 500 درجه سانتیگراد تعریف شد. قطعه کار همچنین در محیطی با دمای 25 درجه سانتیگراد با ضریب هدایت حرارتی 0.0028 جهت انتقال حرارت با محیط قرار گرفت.

در این شبیه سازی که توسط نرم افزار المان اجزا محدود اباکوس صورت گرفته است یک قالب فولادی تحت عملیات فورج بسته گرم تحت شبیه سازی و تحلیل تنش قرار گرفته است. تحلیل قطعه و قالب به صورت همزمان انجام می گیرد. این شبیه سازی توسط گروه  4fem آماده و ارائه شده است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل  قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در قطعه و قالب با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در قطعه و قالب با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در قطعه و قالب با فرمت PNG

کانتور توزیع دما در قطعه و قالب با فرمت PNG

گزارش کار کامل متنی با فرمت DOCX

دیاگرام های تنش-زمان و کرنش-زمان متوسط کل المان ها به صورت EXCELL

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …