gas forming abaqus
شبیه سازی فرایند شکل دهی با گاز توسط نرم افزار آباکوس

دانلود فایل شبیه سازی شکل دهی با گاز در آباکوس

دانلود فایل شبیه سازی شکل دهی با گاز در آباکوس

در فرایند گسترش فرمینگ ورق فلزی به صورت کامل در یک مجموعه آب بند به صورت کامل مقید می شود و توسط اعمال فشار گاز داغ صورت می گیرد. در سالهای اخیر استفاده از قطعات فلزی با هدف افزایش نسبت استحکام به وزن سازه ها و به خصوص کاهش مصرف سوخت در وسایل نقلیه مورد توجه قرار گرفته است با توجه به شکل پذیری پایین لوله های آلومینیومی در دمای محیط تحقیقات در این رابطه روی شکل دهی در دمای بالا متمرکز شده است محققان زیادی در رابطه با شکل دهی با گاز مطالعات بسیاری انجام داده اند.

فرآیند شکل دهی با گاز توسط محققان مختلف توسط نرم افزارهای مختلفی مانند Ansys و Ls_dyna انجام شده است در این شبیه سازی گروه 4FEM با استفاده از نرم افزار المان محدود Abaqus  این فرایند را شبیه سازی و ارائه نموده است.

شبیه سازی به صورت متقارن محوری و به صورت حرارتی صورت گرفته است کانتور های استخراج شده از نرم افزار کانتور تنش کرنش جابجایی و فلاکس حرارتی می باشد. هم‌چنین دیاگرام تنش کرنش و کرنش زمان ماده مورد مطالعه از نرم افزار استخراج شده است فایل های این بسته حاوی یک فیلم آموزشی به زبان فارسی است که نحوه انجام شبیه سازی در نرم افزار آباکوس را به صورت کلیک به کلیک و کامل توضیح داده است.

فایل اصلی اباکوس با فرمت cae و jnl

دیاگرام کرنش-زمان ئپوارد بر ورق فلزی با فرمت excell

دیاگرام تنش- کرنش با فرمت excell

کانتور توزیع تنش در ورق با فرمت png

کانتور توزیع کرنش در ورق با فرمت png

کانتور توزیع سرعت وجابجایی در ورق با فرمت png

فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی فرایند در اباکوس با فرمت mp4

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

 

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …