تیر عمیق آباکوس
شبیه سازی تیر عمیق در آباکوس المان اجزا محدود 4fem

شیه سازی اجزا محدود تیر عمیق بتنی با آباکوس

در این مطالعه رفتار یک تیر بتنی مسلح با مقاومت بالا به صورت المان اجزا محدود در نرم افزار آباکوس  بررسی شده است. به این منظور یکی تیر عمیق با مقاومت فشاری مشخص تحت بارگذاری خمش چهار نقطه ای قرار گرفته است. خروجی های گرفته شده از نرم افزار عبارت است از کانتور کرنش پلاستیک وخرابی کششی و فشاری و کانتور های تنش و جابجایی، همچنین دیاگرام نیرو-جابجایی اعمال شده بر روی تیر نیز استخراج شده است. در این شبیه سازی ماده ی بتن به صورت خرابی مومسان پلاستیک تعریف و اعمال شده است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در بتن و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش و کرنش پلاستیک در بتن و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در تیر با فرمت PNG

کانتور خرابی کششی و فشاری بتن با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی به صورت اکسل

این بسته فاقد گزارش کار یا فیلم آموزشی است.

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …