تحلیل تونل مترو آباکوس
دانلود شبیه سازی تونل مترو به روش المان اجزا محدود در آباکوس

تحلیل عددی تونل مترو تحت بارگذاری زلزله به روش المان اجزا محدود با اباکوس

تحلیل عددی تونل مترو تحت بارگذاری زلزله  المان اجزا محدود اباکوس

مترو ها امروزه عضو جدانشدنی از زندگی در کلان شهر هاست و بدون آنها شهر ها دچار گره های ترافیکی می شوند و کل شهر قفل خواهد شد. مترو ها باعث کاهش هزین های رفت و آمد هستند و طی فاصل طولانی در زمان کوتاه را برای ما به ارمغان آورده اند.

اما این مسیر ها با حفر تونل هایی در زیر شهر ها ایجاد می شوند. سوراخ هایی در دل شهر که باعث کاهش مقاومت بستر شهر ها می شود. تونل ها اگر به طرز صحیح ایجاد نشود و به طرز صحیح مقاوم سازی نشوند موجب ایجاد نشست در سطح شهر و همچنین خرابی ریل های مترو و ایجاد صدمات جانی و مالی بسیاری می شوند.

در این مطالعه که توسط گروه 4fem انجام شده است، یک تونل زیر زمینی دو دهانه ی مترو تحت بارگذاری زلزله به روش المان اجزا محدود مورد مطالعه قرار گرفت. تونل به طول و ارتفاع مشخص در عمق زمین به صورت دو بعدی داخل بستر خاکی قرار گرفته است. اتصال مابین خاک و بتن به صورت اتصال کامل در نظر گرفته شده است. همچنین مصالح مقاوم کننده نیز برای دیواره ها و دال بتنی در نظر گرفته شده  است. مدل تحت زلزله در جهت طولی قرار گرفت. مدلسازی به روش المان اجزا محدود و توسط نرم افزار Abaqus انجام شد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در اجزای مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش و کرنش پلاستیک در اجزای مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در اجزای مختلف با فرمت PNG

دیاگرام تغییرات شتاب و جابجایی به صورت اکسل

گزارش کار به صورت فایل ورد با فرمت docx

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …