چطور یک قالب بطری در سالید ورک طراحی کنیم؟

Today I’ll show you how to create a mold for a coke bottle in SolidWorks. We’ll use the Cravity feature to do this. This tool can be very helpfull to subtract a shape from another shape. In this case we’ll subtract the shape of a plastic bottle froma solid block (the mold). I will also […]

 

Today I’ll show you how to create a mold for a coke bottle in SolidWorks. We’ll use the Cravity feature to do this. This tool can be very helpfull to subtract a shape from another shape. In this case we’ll subtract the shape of a plastic bottle froma solid block (the mold). I will also show you how to Split a part into to new parts. I hope you will learn something from my SolidWorks tutorials.

 

Download this model of a Bottle here and Unzip it into your working map.

 

Open the file Bottle.SLDPRT

 

Go to: File > New > Open > Bottle. SLDPRT

 

NOTE: It’s  a bottle without an inner space to create the shape of the mold.

 

01 solidworks coke bottle How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Now it’s time to draw the mold block

 

Open a new part with model units set to millimeters

 

Go to: File > New > Part New Part1 How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Create a 2D sketch

 

Select the Front Plane in the feature tree (menu at the left side) and create a sketch by clicking on the 2D Sketch icon 2d sketch1 How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

The display changes so the Front plane faces you.

 

02 new front plane sketch How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Draw a Center Rectangle

 

Go to Tools > Sketch Entities > Center Rectangle or click at the center rectangle icon Center Rectangle How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Create a sketch which starts at the Origin. Origin How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Change the dimensions of the rectangle into 100 and 250 mm by clicking at the dimension button dimension How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

03 2d sketch center rectangle How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Create an Extruded Boss/Base

 

Go to: Insert > Boss/Base > Extrude or click at the Extrude icon Boss Base Extrude How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

The Boss-Extrude menu appears

 

Direction 1 is set to Midplane Reverse Direction How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Change D1 into 100 mm Dimension 1 How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

04 midplane extrude How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Save save How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks? the file with the following name: Mold_Block.SLDPRT

 

 

 

 

 

05 extruded body How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Create a new assembly

 

 

 

 

 

Go to File > New > Assembly or click at the Assembly icon assembly How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the three planes in the feature tree and make them visible by clicking on the glasses. Hide How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

 

 

Insert the Mold_Block

 

Go to: Insert > Component > Existing Part/Assembly insert part How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Click on the browse button How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?  button.

 

Select the Mold_Block.SLDPRT in your working map.

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

The Mold_Block is fixed automatically in the assembly.

 

06 mold block How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Insert the Coke bottle

 

Go to: Insert > Component > Existing Part/Assembly insert part How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Click on the browse button How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?  button.

 

Select the Bottle.SLDPRT in your working map.

 

Place the model of the Bottle next to the Mold_Block as shown in the picture.

 

07 mold assembly How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Unhide the Planes

 

Go to View > Planes or click at the Planes icon hide planes How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

If the planes keep unvisible click at the Glasses  in the Feature Tree to Unhide the planes as shown in the picture

 

08 show planes How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Place the Bottle inside the Mold_Block

 

Create a coincident mate

 

Go to: Insert > Mate mate How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the coincident option. coincident How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the Front Plane of the Mold Block and the Front Plane of the Bottle.

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

09 constrain model How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Create another coincident mate

 

Go to: Insert > Mate mate How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the coincident option. coincident How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the Top Plane of the Mold Block and the MIDPLANE of the Bottle.

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

10 coincident mate How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Create another coincident mate

 

Go to: Insert > Mate mate How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the coincident option. coincident How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the Right Plane of the Mold Block and the Right Plane of the Bottle.

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

11 mold model How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

The two models are now fully defined.

 

Use the Section View to check if the Bottle is inside the Mold Block.

 

Go to View > Display > Section View or click at the Section View button section view How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

 

 

12 section view How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Now it’s time to subtract the model of the bottle from the Mold Block.

 

Click at the Mold_Block and click at the Edit Part icon as shown in the picture edit part How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

You’ll get the Following warning: “The assembly must be saved to perform this command”

 

Click at Save and Continue to Save the assembly.

 

14 The assembly must be saved to perform this command How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

I will show you how the Cavity feature works.

 

Go to: Insert > Features > Cavity or click at the Cavity icon cavity How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select the Bottle in the Feature Tree as Design Components.

 

15 cavity How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Click at the Edit Part button in the upper right corner to close the Part mode. edit part How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Now I will show you how to split the Mold into two parts

 

 

 

Draw a Split line

 

Select the Right Plane in the feature tree and create a sketch by clicking on the 2D Sketch icon 2d sketch1 How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Draw a vertical line as shown in the picture line1 How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Click at the Sketch button in the upper right corner to close the 2D Sketch close sketch How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

16 split line How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Go to Insert > Features > Split or click at the Split icon split part How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select Sketch2 as Trim Tool and click at Cut Part trim tool box How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

Select Part 1 and Part 2 in the Resulting Bodies tab and change the names of the parts

 

Click OK ok How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

17 split cut parts How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

 You’re done!

 

Now you know how to model a Mold in SolidWorks.

 

Hopefully you’ve learned something from it.

 

Leave a comment below and don’t forget to Like or to Tweet this post to share it with other SolidWorkers. Google +1′s are also very appreciated! icon smile How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks? 18 solidworks mold How to Draw a Coke Bottle Mold in SolidWorks?

 

 

این مطالب را نیز ببینید!

تبدیل پارامتر ها در اباکوس

حتماً تا به حال برایتان پیش آمده است که در تعیین واحدهای پارامترهای مختلف در …

شبیه سازی فرایند ECAE در اباکوس به همراه فایل ورد اموزشی

یک پروژه کامل شبیه سازی اباکوسی پروژه به صورت سه بعدی بوده و تصوی نشان …

شبیه سازی نورد گرم الومنیوم به همراه فایل اموزش نحوه شبیه سازی

پروژه اماده شبیه سازی فرایند نورد گرم با نرم افزار قدرتمند اباکوس این بسته حاوی …

پیشفرض آماده سازی نمونه های قلزی برای انجام ازمون کشش مطابق با استاندارد ASTM E 8

استاندارد ASTM E8   این استاندارد در مورد آزمون کشش فلزات مورد استفاده قرار می …

طراحی میز کارهای خلاقانه

به گزارش sky stars : داشتن يك ميزكار استثنايي ارزوي خيلي از ماست، ميز كاري …

آموزش پروپوزال نویسی – نحوه نگارش پروپوزال راهنمای 2

  شیوه نگارش طرحنامه پژوهشی (پروپوزال)   بسیاري از دانشجویان و پژوهشگران تازهکار، درك درستی …

راهنمای انجمن اروپایی سردبیران علمی (EASE) برای نویسندگان و مترجمان ، جهت انتشار مطلب به زبان انگلیسی

به منظور ایجاد یک ارتباط علمی مؤثر بین الملی ، نگارش مقالات پژوهشی و سایر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله را کامل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.