بررسي تاثير نسبت كشش بر نمودار حد پارگي در فرآيند هيدروفرمينگ

مقاله های فارسی رو در 4fem.ir  دانلود کنید

بررسي تاثير نسبت كشش بر نمودار حد پارگي در فرآيند هيدروفرمينگ
محمد امين بهاري
1
، روزبه عليپور
2
M.A.Bahari@Gmail.Com
89/06/ 89 پذيرش مقاله: 10 /03/ دريافت مقاله: 24
چكيده
فرآيند هيدرو فرمينگ يكي از مؤثرترين رو شهاي توليد، جهت افزايش حد كشش در شكل د ادن ور قهاي فلزي م يباشد. چرا كه در
فرآيند هيدروفرمينگ، شك لدهي توسط سنب هاي انجام م يشود كه قطعه را در جهت متقابل، با فشار كنترل ش ده سيال به جلو
ميبرد. در اين مقاله فرآيند كشش ع ميق هيدروفرمينگ براي سنب ههاي سر كروي مور د بررسي قرار گرفته اس ت. مسيره اي مختلف
تست شده، تا محدوده فشار كاري، بهصورت شبيهسازي شده بدست آيد. در نهايت اثر نسبت كشش، ABAQUS فشار در نرمافزار 6.7
بر روي فشار محدو ده كاري بررسي گرديد. همچنين جهت بررسي دقت شبي هسازي، نتايج بدست آمده با تعدادي تست تجربي مقايسه
شدهاند. بررسيهاي انجام شده، بيانگر اين است كه با افزايش نسبت كشش، منحني پارگي به شدت افت م يكند و مساحت ناحيه مجاز
كاهش مييابد، با افزايش زمان وسعت نواحي مجاز افزايش مييابد و با افزايش نسبت كشش مسافت ناحيه مجاز كاهش مييابد.
كليدواژه:
هيدروفرمينگ – كشش عميق با سنبههاي سر كروي – تحليل اجزاي محدود

دانلود مقاله هیدروفرمینگ

پروژه داخل مقاله رو میتونید از اینجا دریافت کنید

این مطالب را نیز ببینید!

بالابر

مدل سه بعدی بالابر مدلسازی شده در solidworks

مدل سه بعدی بالابر مدلسازی شده در solidworks مدل سه بعدی بالابر در نرم افزار …

فرمول یک

مدل سه بعدی کانسپت اتوموبیل فرمول یک solidworks

مدل سه بعدی کانسپت اتوموبیل فرمول یک solidworks مدل سه بعدی کانسپت خودروی ورزشی فرمول …

مدل سه بعدی حلقه

مدل سه بعدی حلقه با نگین الماس مدلسازی شده در Rhino

مدل سه بعدی حلقه با نگین الماس مدلسازی شده در Rhino مدل سه بعدی حلقه …

مدل دستگاه تراش

مدل سه بعدی دستگاه تراش طراحی شده در solid works

مدل سه بعدی دستگاه تراش طراحی شده در solid works مدل سه بعدی دستگاه تراش …

جک هیدرولیکی

مدل سه بعدی جک هیدرولیکی مدلسازی شده در نرم افزار Solidworks

مدل سه بعدی جک هیدرولیکی مدلسازی شده در نرم افزار Solidworks مدل سه بعدی جک …

صندلی کربنی

مدل سه بعدی صندلی فیبر کربنی مدلسازی در Rhino

مدل سه بعدی صندلی فیبر کربنی مدلسازی در Rhino مدل سه بعدی صندلی فیبر کربنی …

bmw x5

مدل سه بعدی BMW x5 طراحی شده در نرم افزار solidworks

مدل سه بعدی BMW x5 طراحی شده در نرم افزار solidworks مدل سه بعدی BMW …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله را کامل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.