tibia bone 3d model

مدل سه بعدی استخوان تیبیا یا ساق پا با پسوند Step

مدل سه بعدی استخوان tibia با اندازه واقعی در این بسته ی دانلودی قرار گرفته است. مدل حاوی فرمت عمومی STEP می باشد که در تمامی نرم افزار های سه بعدی قابل استفاده است. از این مدل در شبیه سازی های بیومکانیکال استخوان ساق پا می توانید استفاده کنید. مدل قابلیت مش ریزی دارد و قابل استفاده در نرم افزار های شبیه سازی المان اجزا محدود نیز می باشد.

جهت دریافت مدل سه بعدی استخوان تیبیا از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …