فولاد دو فازی مارتنزیت آباکوس

مطالعه عددی تاثیر میزان ذرات مارتنزیت بر استحکام کششی فولاد دو فازی

فولاد دوفازی مارتنزیت فریت اباکوس abaqus

با پیشرفت صنایع و افزایش توان تجهیزات لزوم ایجاد موادی با استحکام بالاتر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این میان فولاد های دو فازی که از توزیع ذرات مارتنزیتی در داخل زمینه فریتی تشکیل می شوند به دلیل افزایش استحکام فلز پایه اهمیتی زیادی پیدا کرده است.

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر میزان درصد ذرات مارتنزیتی بر میزان تغییرات استحکام کششی و تغییرات کرنش می باشد. جهت نیل به این هدف ما از روش المان اجزا محدود به وسیله نرم افزار تجاری و قدرتمند ABAQUS/Standard کمک گرفتیم.

در این شبیه سازی که به صورت دو بعدی صورت می گیرد، زمینه فریت به صورت یک مقطع مربعی به صورت یک چهارم مدل به ابعاد 0.5*0.5 میلیمتر مدلسازی شد که ذرات مارتنزیتی به شعاع 0.02 در داخل زمینه پخش شده اند. مدل  تحت بارگذاری یک طرفه به میزان 0.05 میلیمتر کشیده می شود. خروجی های مورد نظر از زمینه فریت به صورت دیاگرام های تنش-کرنش و کرنش-کرنش از 4 نمونه با میزان ذرات 10 ، 20 ، 40 و 60 درصد استخراج و با یکدیگر مقایسه شد.

در این مطالعه تاثیر میزان ذرات مارتنزیت بر استحکام کششی فولاد دو فازی ساخته شده با فاز زمینه فریت و ذرات مارتنزیت بررسی شده است. 4 درصد مختلف ذرات در این شبیه سازی با نرم افزار abaqus بررسی و استحکام کششی نمونه ها با هم مقایسه شده است. این پروژه یک پروژه اماده است که به سادگی امکان مقاله شدن رو داره.  این شبیه سازی توسط گروه 4fem و با نرم افزار اباکوس ورژن 6.14.2 انجام شده است و حاوی:

تمامی فایل های قابل ویرایش اباکوس با فرمت cae , jnl

کانتور های خروجی تنش و کرنش با فرمت png

دیاگرام های تنش-کرنش برای فاز فریت با درصد های مختلف فاز مارتنزیت با فرمت xml

فایل ورد پروژه به همراه سرفصل ها و تصاویر

 

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …