مقاله مرجع مواد VT6 و OT4 و OT4-0 با ضرایب johnson-cook

موضوع این مقاله  در رابطه با مقایسه کار تجربی و شبیه سازی برخود تیغه فن به ورق قاب نگهدارنده فن است.

مقاله حاوی ضرایب فرمول جانسون-کوک ماده های VT6 و OT4 و OT4-0 است که برای تعریف خاصیت پلاستیک ماده در نرم افزار های شبیه سازی کاربرد دارد.همچنین ضرایب خرابی جانسون-کوک  و خواص مکانیکی این مواد نیز نیز در این مقاله آورده شده است. با دانلود مقاله حاضر می توانید از آن به عنوان رفرنس مرجع ماده در پایان نامه ها یا مقالات استفاده کنید.

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …