hashin damage

مقاله مرجع برای تعریف ماده کامپوزیت Fiberite/HyE 9082Af با خرابی hashin damage

hashin damage xfem abaqus

در این مقاله یک صفحه کامپوزیتی چند لایه ی سوراخ دار تحت کشش قرار  گرفته و دیاگرام نیرو-جابجایی نمونه ها با زاویه صفحات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از نکات مهم این مقاله استفاده از دو نوع مود خرابی با نام های hashin damage و مود گسترش ترک XFEM می باشد.

این مقاله حاوی تمامی خواص ماده ماده کامپوزیتی Fiberite/HyE 9082Af از جمله ضرایب مهندس Enginieering constant برا تعرف خواص الاستیک ماده در جهات مختلف و همچنین ضرایب hashin damage و انرژی شکست برای damage evolution می باشد. از این مقاله به عنوان مرجع ماده می توانید در پایان نامه ها و مقالات خود استفاده نمایید و همچنین جهت شبیه سازی ماده ی کامپوزیت با نرم افزار آباکوس Abaqus مورد استفاده دارد.

E= Young’s modulus

  νij = Poisson’s coefficient

G= shear modulus

S= tensile strength

S= compressive strength

Sij= shear strength

Gf= fracture energy

 

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …