مقاله رفرنس برای ماده تیتانیوم و ضرائب جانسون -کوک

ضرائب جانسون کوک ماده تیتانیوم به همراه تمامی ضرائب ماده که در زیر به طور کامل شرح داده شده

یک مقاله رفرنس برای کارهای پایان نامه ای که قراره به وسیله اباکوس یا نرم افزار های المان محدود دیگه شبیه سازی بشن و نیاز مبرم به مقاله مرجع جهت درج در پایان نامه دارند یا نیاز به مقادیر مواد برای استفاده در نرم افزار دارند

این مقاله یک مرجع اصلی برای ماده ی تیتانیوم Tie6Ale4V  است

Density r (kg/m3)
Shear modulus G (GPa

yang module Gpa
Poisson’s ratio n
JeC yield strength A (MPa)
JeC hardening coefficient B (MPa)
JeC strain hardening exponent N
JeC strain rate constant C
JeC softening exponent M
Melting temperature Tm (K)
JeC damage constant d1 
JeC damage constant d2
JeC damage constant d3
JeC damage constant d4
JeC damage constant d5
Elastic bulk wave velocity C0 (km/s)
Slope in us vs. up diagram S
Grüneisen coefficient g0
Fracture toughness KIC (MPa m1/2)
Specific heat c (J/kg C)
Heat fraction

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …