پروژه شبیه سازی لایه کنی در اباکوس

پروژه شبیه سازی لایه کنی در اباکوس

پروژه ای که توی این پست براتون گذاشته شده شبیه سازی تماس چسبنده و جدایش تحت نیروی خارجی است که شامل:

فایل اصلی اباکوسی با فرمت cae

و همچنین دیاگرام تنش به صورت فایل excell  و

همچنین دیاگرام های کرنش به صورت فایل اکسل

و دیاگرام باز شدگی جداره نسبت به زمان و لغزش جداره چسبیده شده بر حسب زمان به همراه تصاویر مختلف از پروژه می باشد

همچنین حاوی فایل odb  یا انالیز نهایی جهت استخراج دیاگرام های بیشتر یا مشاهده انالیز می باشد.

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …