صحت سنجی قاب بتنی اباکوس
وریفای و صحت سنجی قاب بتنی در نرم افزار آباکوس به همراه مقاله مرجع 4fem

صحت سنجی رفتار قاب بتنی مصلح به روش المان اجزا محدود توسط نرم افزار اباکوس

صحت سنجی قاب بتنی مصلح المان اجزا محدود نرم افزار اباکوس

قاب های بتنی استفاده گسترده ای در صنایع ساختمان سازی دارند و امروزه بیش از 70 درصد سازه های بلند از قاب های بتنی برای ساخت چهار چوب سازه استفاده می کنند. قاب بتنی از سه عنصر تیر و ستون و دال تشکیل شده است. در این میان ستون مهمترین عضو یک قاب بتنی است، چرا که با آسیب دیدن این عضو تمام ساختمان فر خواهید ریخت.

در این مطالعه یک قاب بتنی سه طبقه در نرم افزار اباکوس مدلسازی شده است. دیاگرام نیرو جابجایی ستون وسط سازه به صورت جابجایی کنترل توسط نرم افزار استخراج شده و با نتایج تجربی موجود در مقاله ی ISI مقایسه شد. تطابق بسیار خوبی مابین نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی به دست آمد. گزارش کار به صورت فایل ورد نیز آماده و در داخل بسته ی دانلودی موجود است.

این شبیه سازی که کاملا وریفای شده است و نتایج آن با نتایج کار آزمایشگاهی تطابقت کاملی دارد توسط گروه 4fem انجام شده است و در این سایت ارائه می شود. ارزش این کار بسیار بالاست و می توانید از این شبیه سازی در کار ها و مطالعات آتی خودتان بر روی قاب بتنی استفاده کنید.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش اجزا با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش اجزا با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی اجزا با فرمت PNG

کانتور توزیع خرابی کششی اجزا با فرمت PNG

کانتور توزیع خرابی فشاری اجزا با فرمت PNG

دیاگرام مقایسه ی نیرو جابجایی به صورت فایل excel

گزارش کار متنی به همراه متن و عکس با فرمت DOCX

فایل مقاله ی ISI مرجع با فرمت PDF

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …