صحت سنجی دیوار اباکوس
شبیه سازی و وریفای رفتار دیوار با نرم افزار آباکوس

صحت سنجی رفتار دیوار بتنی با نرم افزار Abaqus

صحت سنجی رفتار دیوار بتنی با نرم افزار Abaqus

 

صحت سنجی و اعتبار سنجی در شبیه سازی های المان اجزا محدود یکی از اجزای اصلی مراحل پایان نامه های کار شده با نرم افزار شبیه سازی می باشد. اگر موضوع پایان نامه شما در باره ی دیوار های بتنی می باشد، ضروری است که قبل از شروع نمونه های خودتون حتما یک مقاله معتبر رو توسط نرم افزار آباکوس صحت سنجی و به عبارتی دیگر وریفای کنید.

در این مدلسازی که بر اساس یک مقاله معتبر انجام شده است یک دیوار بتنی مصلح مدلسازی و نتایج آن با نتایج تجربی آورده شده در مقاله مقایسه شده است. نتایج تطابق بسیار مناسبی با مدل تجربی را نشان می دهد. لذا می توانید با استفاده از تنظیمات انجام شده در این شبیه سازی نمونه های خودتان را با دقت بالا انجام دهید.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem انجام شده است و دارای تمامی فایل های ورودی و مقاله ی مرتبط و فایل های نتایج خروجی می باشد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در دیوار و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در دیوار و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در دیوار و مصالح با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی شبیه سازی و دیاگرام مقایسه با مقاله به صورت فایل excel

مقاله مرجع با فرمت PDF

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …