شبیه سازی sloshing مخزن سوخت تحت نگاشت زلزله 4fem.ir

در این شبیه سازی که به صورت اویلری -لاگرانژی (eulerian-lagrangian) انجام شده است.خاک به صورت صلب در نظر گرفته شده و سیال به صورت اویلری تعریف شده است.در پروژه اول مخزن توسط خاک مهار شده است و خاک تحت زلزله قرار می گیرد و امواج تولید شده در اثر حرکت سیال به دیواره ی مخزن برخورد کرده و موجب ایجاد خرابی در مخزن می شود.

در پروژه دوم مخزن بر روی خاک قرار گرفته و مهار نشده است و خک تحت نگاشت زلزله قرار میگیرد و تحلیل انجام می گیرد.

بسته حاوی فایل های قابل ویرایش آباکوس با فرمت CAE

فایل ورد گزارش کار و کانتور ها و دیاگرام ها با فرمت DOC

فیلم آموزش کلیک به کلیک نحوه ی مدلسازی به زبان فارسی

می باشد.

جهت دریافت پروژه از مسیر زیر اقدام کنید.

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …