fsw شببیه سازی آباکوس
شبیه سازی فرآیند جوشکاریاصطکاکی اغتشاشی FSW

شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW در نرم افزار ABAQUS

فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW در نرم افزار ABAQUS

در این مطالعه فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS EXPLICIT به صورت اجزا محدود شبیه سازی شد. هدف از این شبیه سازی بررسی تنش و کرنش های اعمالی در قطعه تحت جوشکاری و همچنین نیروی های فرایند جوشکاری می باشد. با به دست آوردن نیروی های وارد بر ابزار می توانیم توان دستگاه مناسب برای انجام این نوع از جوشکاری را انتخاب کنیم.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem انجام شده است و دارای تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی ذکر شده می باشد. همچنین حاوی یک فایل متنی گزارش کار است که درباره شبیه سازی توضیحاتی ارائه می دهد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در قطعه کار در زمان های مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در قطعه کار در زمان های مختلف با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی شبیه سازی به صورت فایل excel

فایل متنی گزارش کار با فرمت DOCX

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …