لایه بندی خاک در سازه آباکوس
شبیه سازی تاثیر لایه بندی خاک در کنترل سازه آباکوس

شبیه سازی و بررسی لایه بندی خاک بر جابجایی و نیروی وارد بر سازه توسط نرم افزار Abqus

لایه بندی خاک نرم افزار Abaqus

در این مطالعه یک سازه ی چند طبقه به روش المان اجزا محدود توسط نرم افزار ABAQUS تحت بارگذاری زلزله قرار گرفت. 2 نوع خاک نرم و متوسط با 4 حالت لایه بندی در این شبیه سازی تحت بررسی قرار گرفتند.

سازه یکبار بر روی لایه بندی خاک نرم و یکبار تحت یک لایه خاک متوسط قرار گرفت. در مرحله ی دوم سازه بر روی خاک دولایه قرار گرفت یکبار خاک نرم بر روی خاک متوسط و بار دیگر بر عکس. جابجایی در طبقات مختلف برای 4 حالت مذکور با یکدیگر مقایسه شد.

این مطالعه در نرم افزار قدرتمند تحلیل سازه ی اباکوس انجام گرفته است که دقت بالایی در تحلیل و محاسبات سازه ای دارد. این مطالعه توسط گروه 4fem توسط نرم افزار المان اجزا محدود آباکوس انجام گرفته است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوس با فرمت CAE , JNL

فایل کمکی اینپوت سازه حاوی کد های به کار رفته در نرم افزار اباکوس با فرمت inp

دیاگرام جابجایی سقف سازه در اثر زلزله با فرمت excel

دیاگرام شتاب سقف سازه در اثر زلزله با فرمت excel

مقایسه ی فرکانس های اول سازه برای خاک های مختلف به صورت دیاگرام excel

مقایسه ی برش پایه در سازه برای خاک های مختلف به صورت دیاگرام excel

مقایسه جابجایی طبقات برای خاک های مختلف به صورت دیاگرام excel

کانتور 5 مود فرکانس اول سازه با فرمت PNG

کانتور تنش وارد بر سازه با فرمت PNG

کانتور کرنش وارد بر سازه به صورت PNG

کانتور شتاب و جابجایی وارد بر سازه به صورت فرمت PNG

فایل متنی گزارش کار نرم افزار اباکوس به صورت فایل ورد با فرمت doc

جهت دریافت پروژه اماده مذکور از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …