نورد نامتقارن اباکوس اموزش
آموزش شبیه سازی نورد نامتقارن توسط نرم افزار المان ازجا محدود آباکوس

شبیه سازی نورد نامتقارن بر اساس مقاله مرتبط با نرم افزار اباکوس و فیلم آموزشی

دانلود شبیه سازی نورد نامتقارن  با نرم افزار اباکوس به همراه فیلم آموزشی

در این شبیه سازی که توسط نرم افزار تحلیلی المان اجزا محدود اباکوس انجام شده است، فرایند نورد نامتقارن بر اساس یک مقاله مدلسازی شده است. خواص مکانیکی ماده و ابعاد از مقاله استخراج و نمونه در اباکوس مدلسازی و شبیه سازی شده است.

خروجی های مربوط به کانتور های توزیع تنش و کرنش و  سرعت المان های ورق و همچنین دیاگرام های نیرو و گشتاور رول های پایین و بالا به صورت جداگانه استخراج شده است. فایل های قابل ویرایش اباکوس نیز با فرمت cae در داخل بسته ی دانلودی قرار داده شده است.

همچنین فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی فرایند نورد نامتقارن توسط نرم افزار اباکوس به صورت کامل و کلیک به کلیک و با توضیحات فارسی با کیفیت عالی در فایل ویدیویی در داخل بسته ی دانلودی قرار داده شده است.

این بسته ی دانود حاوی:

فایل اصلی اباکوس با فرمت CAE و JNL

دیاگرام نیروی وارد بر رول بالا و پایین با فرمت excel

دیاگرام گشتاور وارد بر رول بالا و پایین با فرمت excel

کانتور توزیع تنش در ورق با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در ورق با فرمت PNG

کانتور توزیع سرعت در ورق با فرمت PNG

فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی فرایند در اباکوس با فرمت mp4

مقاله مرتبط با شبیه سازی با فرمت PDF

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …