نفوذ گلوله در خاک اباکوس
شبیه سازی المان اجزا محدود نفوذ گلوله در داخل خاک sph abaqus

شبیه سازی نفوذ گلوله داخل خاک به روش بدون المان Abaqus

شبیه سازی نفوذ گلوله داخل خاک به روش بدون المان Abaqus

نفوذ پرتابه ها داخل خاک یکی از آزمون هایی است که گلوله ها ی جدید باید انها را طی کنند. میزان نفوذ گلوله داخل خاک رابطه ی مستقیمی با میزان قدرت اسلحه و مقاومت گلوله دارد. البته مقاومت خاک نیز بی تاثیر نیست لذا از خاک استاندارد ماسه ای برای تست نفوذ پرتابه، استفاده می شود.

در این شبیه سازی که توسط نرم افزار المان اجزا محدود Abaqus انجام گرفته است، یک گلوله صلب داخل خاک نفوذ می کند. مدل خاک به روش بدون المان یا SPH مدلسازی شده است و گلوله نیز صلب طراحی شده است. یک سرعت اولیه به گلوله اعمال می شود که باعث نفوذ گلوله داخل خاک می شود. در اثر مقاومت خاک و ایجاد اصطکاک بین گلوله و دانه های خاک، گلوله پس از طی مسافتی در داخل خاک متوقف می شود.

بسته دانلود حاوی:

فایل اصلی آباکوس با فرمت CAE

کانتور تنش و کرنش با فرمت PNG

کانتور جابجایی در جهات مختلف با فرمت PNG

 

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …