هیدروفرمینگ اباکوس
فیلم آموزشی شبیه سازی فرآیند هیدروفرمینگ

شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ به همراه فیلم آموزشی ABAQUS

شبیه سازی فرایند هیدروفرمینگ به همراه فیلم آموزشی ABAQUS

فرآیند هیدروفرمینگ یکی از مقرون به صرفه ترین روش های شکل دهی فلزات می باشد که کیفیت سطحی مناسبی است را در قطعات تولید شده به این روش ایجاد می کند. این روش با قرار دادن یک لوله ی فلزی در یک سیستم آب بند، و اعمال فشار سیال بر روی آن انجام می گیرد. با اعمال فشار سیال تمامی نقاط ورق فلزی با یک تنش و نیروی یکسان به سطح قالب می چسبد و شکل قالب را به خود می گیرد.

در این شبیه سازی که با نرم افزار قدرتمند ABAQUS به روش المان اجزا محدود انجام شده است، فرایند هیدروفرمینگ به صورت یک هشتم مدل، در نرم افزار آباکوس مدلسازی و تحلیل شده است.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem اجام شده است و حاوی فیلم آموزشی کامل به صورت کلیک به کلیک به همراه توضیحات فارسی نحوه ی مدلسازی با نرم افزار المان اجزا محدود اباکوس می باشد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در لوله با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در لوله با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در لوله با فرمت PNG

دیاگرام جابجایی، تنش و کرنش در داخل و خارج لوله به صورت فایل excel

فیلم آموزشی با زبان فارسی نحوه ی مدلسازی

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …