شبیه سازی با اباکوس فورج گرم
شبیه سازی فورج گرم با آباکوس

شبیه سازی فرایند فورج گرم در نرم افزار Abaqus

شبیه سازی فرایند فورج گرم در نرم افزار Abaqus

فورج کاری به عمل پرس کردن و شکل دهی فلزات تحت فشار پرس یا قالب گفته می شود که ممکن است به صورت سرد یا گرم انجام گیرد. همچنین امکان دارد این عمل در یک قالب بسته و یا در شرایط بدون قالب یا به عبارتی فورج باز انجام گیرد.

در این مدلسازی که توسط تیم 4fem انجام شده است. قطعه ای گوه مانند تحت عملیات فورج گرم قرار می گیرد. قطعه تحت سه دمای مختلف فورج شده و نهایتا نتایج نیرو های فرایند با یکدیگر مقایسه می شود. پروژه حاوی فیلم آموزشی کلیک به کلیک نحوه ی ایجاد مدلسازی در نرم افزار آباکوس می باشد.

پروژه حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوس با فرمت CAE ورژن 2014 به بالا

فیلم آموزشی کلیک به کلیک با تضیحات فارسی با فرمت Avi

دیاگرام تنش-کرنش ماده با فرمت xlms نرم افزار excel

دیاگرام نیرو-جابجایی پرس با فرمت xlms نرم افزار excel

دیاگرام مقایسه نتایج با فرمت xlms نرم افزار excel

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …