abaqus verify fle hydroforming

شبیه سازی صحت سنجی شده هیدروفرمینگ ورق با خرابی FLD

شبیه سازی فرآیند هیدروفرمینگ ورق در قالب به روش المان اجزا محدود و در نرم افزار آباکوس انجام گرفته است. در این شبیه سازی که بر اساس مقاله معتبر صحت سنجی و اعتبار سنجی شده است، خرابی ها بر اساس مدل FLD در داخل نرم افزار وارد شده است تا در صورت بروز خرابی المان ها حذف شوند. خروجی های گرفته شده عبارتند از:

دیاگرام جابجایی از لبه تا وسط ورق به صورت فایل اکسل

دیاگرام تغییرات ضخامت در ورق از لبه تا وسط به صورت فایل اکسل

کانتور توزیع تنش به صورت تصویر

کانتور توزیع کرنش به صورت تصویری

کانتور جابجایی و تغییرات ضخامت به صورت تصویر

گزارش کار متنی نحوه ی شبیه سازی

فیلم آموزشی نحوه ی مدلسازی با توضیحات با زبان فارسی

مقاله مرجع به زبان انگلیسی

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …