شکست پیچ آباکوس
شبیه سازی شکست پیچ در آباکوس

شبیه سازی شکست پیچ در اثر گشتاور دورانی Abaqus

شکست پیچ در اثر گشتاور دورانی Abaqus

همانطور که در تصویر قابل مشاهده است، دو مدل پیچ و مهره به صورت استاندارد ابتدا در نرم افزار solidworks طراحی و سپس در نرم افزار شبیه سازی و تحلیل تنش آباکوس import شده است. در این شبیه سازی انتهای پیچ مقید شده و یک حرکت دورانی بر مهره اعمال شده است که نهایتا بر اثر اصطکاک موجود ما بین پیچ و مهره باعث شکست در بدنه پیچ شده است.

شبیه سازی شکست پیچ، توسط گروه 4FEM و به صورت المان اجزا محدود در نرم افزار Abaqus انجام گرفته است و حاوی تمامی فایل های آباکوس و خروجی های آن و همچنین فایل ورد گزارش کار می باشد.

پروژه حاوی فایل فشرده شامل موارد زیر است:

فایل اصلی آباکوس با فرمت CAE

فایل کمکی اباکوس با فرمت JNL

فایل مدل سه بعدی مهره در نرم افزار سالیدورکس با فرمت SLDPRT

فایل مدل سه بعدی پیچ در نرم افزار سالید ورکس با فرمت SLDPRT

فایل مونتاژ پیچ و مهره در نرم افزار سالید ورکس با فرمت SLDASM

فایل های عمومی پیچ و مهره با فرمت X_t برای ایمپورت کردن در اباکوس

فایل گزارش تصویری همراه با کانتور نتایج و دیاگرام گشتاور-زمان با فرمت DOCX

جهت تهیه بسته دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …