آباکوس NSM FEM
شبیه سازی ستون بتنی مقاوم شده با NSM در آباکوس

شبیه سازی ستون بتنی مقاوم شده با NSM با نرم افزار ABAQUS

شبیه سازی ستون بتنی مقاوم شده با NSM با نرم افزار ABAQUS

یکی از روش های مقاوم سازی تیر های بتنی استفاده از روش NSM است. در روش Near Surface Mount، نوارها یا میلگردهای مصالح مقاوم کننده در شیارهایی که در وجه کششی بتن ایجاد شده اند، چسبانده می شوند و پوشش سیمانی و یا چسب اپوکسی روی آن ها قرار می گیرد.

در حالت کلی برخی از مزایای روش  NSM نسبت به روش های دیگر عبارتند از: بهبود پیوستگی و انتقال نیرو به بتن اطراف به دلیل محصور شدن نوار داخل شیار، محافظت از نوار در برابر عوامل محیطی خارجی و عدم نیاز به آماده سازی سطحی بتن بعد از ایجاد شیارها.

در شبیه سازی حاضر یک ستون بتنی مصلح توسط 4 نوار NSM مقاوم سازی شده است. ستون تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته شده است و دیاگرام هیسترزیس استخراج شده است. این شبیه سازی توسط گروه 4fem اماده وارائه شده است. تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی در داخل بسته ی دانلودی موجود است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش تمام قطعات با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش تمام قطعات با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی ستون به صورت فایل excel

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …