دیوار بتنی FRP ababqus
شبیه سازی دیوار بتنی مصلح مقاوم شده با FRP

صحت سنجی دیوار بتنی مقاوم شده با FRP به همراه فیلم آموزشی ABAQUS

هدهفث

تحلیل و شبیه سازی دیوار بتنی توسط نرم افزار المان اجزا محدود آباکوس صورت گرفته است، در این شبیه سازی یک دیوار بتنی تحت بارگذاری پوش اور قرار می گیرد و نتایج با نتایج آورده شده در مقاله ISI مقایسه می شود. نتایج تطابق بسیار خوبی با نتایج مقاله مورد نظر نشان می دهد.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem و توسط نرم افزار آباکوس انجام گرفته است و تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی شبیه سازی در داخل بسته ی دانلودی قرار دارد. فیلم آموزش کامل این مدلسازی به صورت کامل و کلیک به کلیک با توضیحات فارسی مدرس، ارائه شده است.

بسته ی دانلود حاوی:

فیلم آموزشی کامل مدلسازی با نرم افزار اباکوس با فرمت AVi

فایل های قابل ویرایش آباکوس با فرمت CAE و JNL

مقاله مرجع ISI با فرمت PDF

کانتور توزیع تنش تمام قطعات با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در نمونه ها با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش تمام قطعات با فرمت PNG

دیاگرام مقایسه ی نیرو-جابجایی ستون به صورت فایل excel

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …