شبیه سازی خم کاری لوله با نرم افزار آباکوس

خمکاری لوله اباکوس

در این شبیه سازی می خواهیم تنش های وارد بر لوله های کویل شده را در نرم افزار تجاری اباکوس تحلیل کنیم.این لوله ها به دور یک قرقره به مانند یک سیم پیچیده می شوند.و طبیعتا چون لوله یک جسم تو خالی است شکل حقیقی و دایروی خود را از دست داده و پس از قرقره شدن به صورت بیضوی شکل در خواهد آمد.خمکاری لوله اباکوس

در این شبیه سازی قرقره به صورت یک پوسته ی صلب و لوله به صورت shell و با قطر کمتر مدل می شود و انتهای لوله به قرقره متصل می شود.با اعمال یک سرعت چرخشی ثابت به قرقره لوله به دور قرقره پیچیده می شود.

این پروژه توسط گروه 4fem مدلسازی شده است و حاوی:

فایل قابل ویرایش آباکوسی با فرمت CAE

فایل گزارش کار و نتایج با فرمت doc

کانتور توزیع تنش در 4 زمان مختلف شبیه سازی با فرمت jpg

می باشد.خمکاری لوله اباکوس

جهت تهیه این بسته از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …