تست سختی سنجی با آباکوس
شبیه سازی تست سختی سنجی با نرم افزار آباکوس

شبیه سازی تست سختی سنجی به روش اجزا محدود ABAQUS

شبیه سازی تست سختی سنجی المان اجزا محدود ABAQUS

تست سختی سنجی برای به دست آوردن سختی سطحی فلزات کاربرد دارد. در این شبیه سازی که به کمک یک مقاله مربوطه انجام شده است، فرایند تست سختی سنجی به صورت تقارن محوری انجام شده است. قطعه فرو رونده به صورت جسم صلب و به شکل مخروطی بر جسمی از جنس آلومینیوم 1100 فرو می رود. دیاگرام نیرو-جابجایی استخراج شده است.

این شبیه سازی توسط تیم 4fem به روش المان اجزا محدود آماده و ارائه شده است و حاوی تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی می باشد. همچنین فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی تست سختی سنجی در نرم افزار آباکوس به صورت کامل توضیح داده شده است.

پروژه حاوی :

فایل قابل ویرایش اباکوس با فرمت CAE و برای ورژن های 2014 به بالا می باشد.

فیلم آموزشی به زبان فارسی به صورت کامل و کلیک به کلیک

دیاگرام نیرو-جابجایی با فرمت xlms برای Excel

دیاگرام تنش-کرنش ماده به صورت Excel

مقاله مرتبط و مرجع کار با فرمت PDF

مدل به صورت صحت سنجی نمی باشد.

جهت دریافت پروژه از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …