ترک توربین اباکوس

شبیه سازی ترک در پره ی توربین با نرم افزار اباکوس

شبیه سازی ترک در پره ی توربین با نرم افزار اباکوس

در این شبیه سازی که توسط نرم فزار اباکوس اجام گرفته است یک پره ی توربین دارای ترک  تحت بار فشاری قرار گرفته است  و تنش ها و کرنش ها و جابجایی مدل پره استخراج شده است همچنین میزان تنش در اطراف ترک نیز به صورت کانتور تنش و کانتور توزیع کرنش استخراج شده است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش  با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش با فرمت PNG

مقاله مرجع ماده که خواص مکانیکی ماده از آن استخراج شده است، با فرمت PDF

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …