ترک در آسفالت اباکوس
شبیه سازی اجزا محدود ترک در داخل آسفالت توسط نرم افزار آباکوس

شبیه سازی ترک در آسفالت نرم افزار اباکوس

شبیه سازی ترک در آسفالت نرم افزار اباکوس

آسفالت ها به دلیل اینکه به صورت متوالی تحت بارگذاری ناشی از حرکت وسایل نقلیه سنگین هستند، همیشه دچار خرابی هایی در سطح آنها می شود. خرابی در آسفالت ها به طور کلی در دو نوع اتفاق می افتد نوع اول در کوتاه مدت اتفاق می افتد و دچار خرابی در آسفالت می شود. ممکن است این خرابی ممکن است به صورت جمع شدگی و یا ایجاد چاله ها در آسفالت باشد. این نوع خرابی به علت ضعف در زیر سازی جاده و یا عدم زهکشی مناسب اتفاق می افتد.

نوع دوم خرابی در بلند مدت اتفاق می افتد و به علت زیر سازی مناسب جاده، دچار اعوجاج یا نشست نمی شود، بلکه در اثر بارگذاری های متناوب در طول سال دچار ایجاد ترک های سطحی می شود که به این پدیده خستگی در آسفالت نیز گفته می شود.

در این مطالعه که توسط تیم 4fem انجام شده است، یک ترک در داخل آسفالت ایجاد شده است که با بارگذاری نیروی وسایل نقلیه بر روی آن میزان ضرایب شدت تنش در لحظه های مختلف گذر وسایل نقلیه استخراج می شود. این شبیه سازی در نرم افزار المان اجزا محدود اباکوس انجام گرفته است و حاوی گزارش کار کامل از نحوه ی شبیه سازی با نرم افزار آباکوس می باشد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش برای زمان های مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش برای زمان های مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی برای زمان های مختلف با فرمت PNG

دیاگرام های تغییرات ضرایب شدت تنش در فایل اکسل

تغییرات جهت رشد ترک برای زمان های مختلف در فایل اکسل

گزارش کار کامل شبیه سازی با نرم افزار اباکوس با فرمت DOCX

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …