پیزو الکتریک آباکوس

شبیه سازی ایجاد جریان الکتریکی با پیزو الکتریک با abaqus

پیزو الکتریک آباکوس

نرم افزار آباکوس یک نرم افزار قدرتمند تحلیل صنعتی است که در زمینه های مختلف دارای کاربرد می باشد.در این پروزه که توسط تیم 4fem طراحی و شبیه سازی شده است، نحوه ی تولید جریان الکتریکی در اثر اعمال فشار به صفحه ی پیزو الکتریک در نرم افزار باکوس شبیه سازی شده است.

در این شبیه سازی یک لایه ی پیزو الکتریک مابین دو قالب صلب قرار گرفته است که که این دو قالب در داخل کفی کفش قرار می گیرد و در هنگام راه رفتن نیروی وزن شخص در تناوب یک گام بر روی قالب بالا اعمال می شود و در اثر تماس مابین قالب ها و صفحه ی پیزو الکتریک یک جریان الکتریکی در داخل پیزو الکتریک ایجاد می شود.

دو قالب با المان های صلب و صفحه ی پیزو به صورت یک صفحه ی پوسته ای و با المان S4R مدل سازی شده است.نوع پیزو الکتریک استفاده شده برای این پروژه از ماده ی PVDF است که ضرایب ماده آن از مقاله موجود در بسته استفاده شده است.

پروژه حاوی فایل قابل ویرایش آباکوس با فرمت CAE

فایل مقاله مرجع ماده این پروژه

کانتور توزیع ولتاژ با فرمت JPG

کانتور توزیع جریان با فرمت JPG

می باشد جهت درافت بسته از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …