آموزش آباکوس
فیلم آموزش آباکوس المان مثلثی

آموزش آباکوس همراه فیلم آموزشی/ تمرین دو المان مثلثی

آموزش آباکوس همراه فیلم آموزشی

آموزش آباکوس به صورت تمرین محور بهترین شیوه ی یادگیری این نرم افزار اجزا محدود می باشد. در این تمرین اباکوسی که به صورت دو بعدی انجام گرفته است یک جسم مستطیلی شکل که از دو المان مثلثی تشکیل شده است تحت نیرو قرار گرفته و میزان جابجایی در گره های مختلف بررسی می شود.

فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی با نرم افزار اباکوس در داخل بسته ی دانلودی قرار داده شده است. این آموزش توسط گروه 4FEM و توسط کارشناسان نرم افزار آباکوس تهیه و ارئه شده است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی با فرمت PNG

دیاگرام جابجایی در نقاط مشخص شده به صورت اکسل

فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی با نرم افزار اباکوس

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

کیاناوود

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …