تیر عمیق آباکوس abaqus explicit
خمش در تیر عمیق اباکوس

تحلیل و شبیه سازی تیر عمیق در نرم افزار آباکوس

تیر عمیق در نرم افزار آباکوس

تیر های عمیق به دلیل داشتن ارتفاع زیاد، دارای ممان خمشی بسیار بزرگی هستند. لذا دارای مقاومت بیشتری در مقابل بار های خمشی هستند و به سختی خم می شوند. از این تیر ها به عنوان تیر های حمال در سازه ها استفاده می شود.

در این شبیه سازی که به روش المان اجزا محدود و توسط نرم افزار آباکوس انجام گرفته است، یک تیر عمیق بتنی تحت بارگذاری خمش چهار نقطه ای قرار گرفته است. و تنش ها و کرنش ها ی به وجود آمده در تیر استخراج شده است.

مدل بتن استفاده شده در این تیر به روش خرابی مومسان پلاستیک یا CDP concrete damaged plasticity تعریف شده است و کانتور های توزیع خرابی فشاری و کششی نیز از این شبیه سازی قابلیت استخراج دارد.

بسته ی قابل دانلود حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش و کرنش پلاستیک با فرمت PNG

کانتور خرابی کششی و فشاری با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی در فایل اکسل

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …