بتن مصلح حرارتی اباکوس

تحلیل تنش بتن مصلح تحت خمش 4 نقطه ای با حرارت دهی اولیه با اباکوس + فیلم اموزشی

تحلیل تنش بتن مصلح تحت خمش 4 نقطه ای با حرارت دهی اولیه

در این شبیه سازی ابتدا تیر بتن مصلح به صورت نیم مدل یا symmetric مدلسازی و خواص مکانکی-حرارتی بر بتن و میلگرد های فولادی اعمال شدند. تیر در مرحله ی اول تحت حرارت از سه سطح قرار گرفته و در مرحله ی بعد عملیات خمش 4 نقطه ای بر روی تیر انجام گرفت و خروجی های مربوطه استخراج شد.

از المان پیوسته ی 8 گرهی با انتگرال کاهش یافته و با قابلیت تحلیل حرارت برای المان بندی تیر بتنی و نوع المان خرپایی T3D2 برای المان بندی میلگردهای فولادی استفاده شد. این شبیه سازی توسط گروه 4FEM و به صورت المان اجزا محدود توسط نرم افزار آباکوس انجام گرفته است.

فایل فشرده حاوی پروژه شامل:

فایل اصلی آباکوس با فرمت CAE

فایل کمکی اباکوس با فرمت JNL

دیاگرام نیرو-جابجایی با فرمت XML

کانتور تنش با فرمت JPG

کانتور کرنش با فرمت JPG

فیلم آموزشی با توضیحات فارسی پروژه با فرمت Avi

جهت تهیه فایل دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …