فشار باد اباکوس

شبیه سازی فشار باد وارد بر سازه بر اساس مبحث ششم ساختمان ABAQUS

شبیه سازی فشار باد وارد بر سازه بر اساس مبحث ششم ساختمان ABAQUS

فشار باد بر روی سازه یکی از چند عامل پر خطر برای سازه های بلند می باشد. مطابق مبحث ششم‌، نیروی باد وارد بر سازه‌ها، با توجه به حداکثر سرعت باد در منطقه، ارتفاع و شکل هندسی ساختمان‌ها و میزان حفاظتی که موانع مجاور برای آنها در مقابل باد ایجاد می‌کند، با فرض این که این نیرو بصورت افقی در هر امتداد به ساختمان اثر می‌کند، محاسبه می‌شود.

در این مدلسازی که به روش المان اجزا محدود و توسط نرم افزار اباکوس انجام شده است، یک سازه ی کنار خیابان تحت بار فشار باد بر مبنای مبحث ششم ساختمان قرار گرفته است و نتایج تنش و کرنش و جابجایی سر سازه استخراج شده. همچنین محاسبات بار وارده نیز در گزارش کار موجود است.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem و به کمک نرم افزار المان اجزا محدود آباکوس تحلیل شده است و حاوی تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی بههمراه گزارش کار کامل متنی می باشد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در سازه با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در سازه با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در سازه با فرمت PNG

گزارش کار متنی با فرمت docx

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …