جداگر های لرزه ای اباکوس
تاثیر جداگر های میرا کننده بر سازه تحت زلزله آباکوس

تاثیر جداگر های میرا کننده در سازه 5 طبقه تحت زلزله Abaqus

تاثیر جداگر های میرا کننده در سازه 5 طبقه تحت زلزله Abaqus

سازه های بلند همیشه در معرض خطر های مختلفی از جمله باد، زلزله، سیل و سونامی قرار دارند. خطر زلزله به عنوان یک بحران فراگیر در کل کشور های جهان است. در این مطالعه سعی شده است با مطالعه بر نقش جداساز در کاهش نرخ خرابی در سازه های بلند پرداخته شود.

در این شبیه سازی یک سازه 5 طبقه ی 4 دهانه با طبقاتی به ارتفاع 3 متر و طول دهانه های 4 متری تحت زلزله  قرار گرفته و دیاگرام جابجایی و شتاب سازه در بالاترین نقاط سازه مورد ارزیابی قرار گیرد. جهت میرایی بهتر سازه در برابر شتاب زلزله از جداگر هایی در میان ستون های هر طبقه استفاده شده است.

شبیه سازی توسط نرم افزار المان اجزا محدود اباکوس و توسط تیم 4FEM انجام گرفته است. پروژه با تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی به همراه گزارش کار متنی در داخل بسته ی دانلودی قرار داده شده است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل  قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در زمان های مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در زمان های مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در زمان های مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع شتاب سازه در زمان های مختلف با فرمت PNG

دیاگرام جابجایی سقف به صورت فایل excel

دیاگرام شتاب سقف به صورت فایل excel

دیاگرام نیروی برش وارد بر پایه ها به صورت فایل excel

گزارش کار متنی  به همراه متن و عکس با فرمت DOCX

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …