ABAQUS

شبیه سازی تنش های وارد شده بر ضربه گیر ستاره ای کوپلینگ Abaqus

هایپر الاستیک اباکوس

در این شبیه سازی که با نرم افزار تحلیل تنش آباکوس انجام گرفته است، ضربه گیر ستاره ای با ماده هایپر الاستیک که داخل یک کوپلینگ صلب قرار داده شد. برای شبیه سازی دقیق، ابتدا دو محور به صورت شرایط یاتاقانی مقید شدند و سپس یک سرعت دورانی ثابت به کوپینگ محرک اعمال شد و همچنین گشتاور مقاومی به محور …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی فرایند خمش زاویه ای پروفیل با تغییر زاویه ی صفحه خمش توسط ABAQUS

خمش زاویه ای

خمش زاویه ای اباکوس abaqus bending در این شبیه سازی یک پروفیل سوراخدار با مقطع مربعی شکل توسط دستگاه تنظیم کننده زاویه خمش تحت خمش قرار میگیرد. این فرایند بر اساس مدل آورده شده در مقاله مرتبط کار شده است که البته ابعاد متفاوت می باشد.  عدد رول وظیفه ی اعمال حرکت به پروفیل را دارند و عل تغذیه را …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی خمش سه نقطه ای با فیلم آموزشی ABAQUS

خمش سه نقطه ای اباکوس

خمش سه نقطه ای اباکوس فیلم اموزشی abaqus تیم 4fem در این شبیه سازی اقدام به اموزش نحوه ی شبیه سازی تست خمش سه نقطه ای با نرم افزار آباکوس نموده است. در این شبیه سازی یک نمونه آلومینیومی با ابعاد استاندارد تحت خمش سه نقطه ای قرار میگیرد و نهایتا تمامی خروجی های مورد نیاز از آن استخراج می …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی تنش های وارد بر ساندویچ پنل ABAQUS

ساندویچ پنل ABAQUS اباکوس ساندویچ پنل  Sandwich panel یا پانل های کامپوزیت آلومینیوم ،از مواد سبک و مرکبی ساخته شده است که از دو طرف دارای لایه بوده و در میان آن لایه ها یک لایه نرم و انعطاف پذیری با نام لایه عایق قرار داده شده است. در این شبیه سازی که توسط تیم 4FEM با نرم افزار قدرتمند …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی ستون بتنی با میلگرد های مارپیچ نرم افزار ABAQUS

ستون بتنی میلگرد های مارپیچ نرم افزار  اباکوس ABAQUS مدل حاضر بر اساس یک مقاله ی 2016 چاپ شده در مجله Elsevier که به صورت تجربی ستون مورد نظر را طراحی و اجرا کرده است، در نرم افزار ABAQUS شبیه سازی و تحلیل شده است. در این مقاله تعدادی ستون بتنی توسط میلگرد های مارپیچ مصلح شده است و ابتدا …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی پیچش در آباکوس به همراه فیلم آموزشی

پیچش در اباکوس abaqus rotate در این شبیه سازی یک دمبلی فلزی در نرم افزار اباکوس مدلسازی و تحت بارگذاری دورانی قرار گرفته است. که در اثر دوران حول محور خود نهایتا منجر به شکست در قطعه می گردد. هدف از این شبیه سازی به دست آوردن دیاگرام گشتاور-دوران و گشتاور نهایی محور فلزی می باشد. این بسته حاوی فیلم …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی پل بتنی مصلح تحت زلزله به صورت مودال ABAQUS

اباکوس زلزله هدف از این شبیه سازی بررسی شتاب ها و تنش های وارد بر پل بتنی مصلح تحت بارگذاری زلزله به صورت مودال می باشد. این مدل که به صورت نیم مدل مدلسازی شده است به صورت بسیار دقیق و با توجه به نقشه های اصلی پل مدلسازی شده است.وس زلزله به دلیل اعمال زلزله در جهت عرضی بر …

مشاهده بیشتر »

صحت سنجی مقاله ستون بتنی مصلح با نرم افزار ABAQUS

صحت سنجی مقاله ستون بتنی اباکوس تیم 4fem در این شبیه سازی اقدام به صحت سنجی یک مقاله تجربی  در مورد ستون بتنی مصلح با میلگرد فولادی تحت بارگذاری محوری کرده است. در این شبیه سازی یک ستون با مقطع مربعی توسط یک جک هیدرولیکی از طرف بالا در جهت محوری تحت بارگذاری جابجایی قرار داده شده و دیاگرام نیرو-جابجایی …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی انفجار زیر آب در نزدیکی سد بتنی در سه ارتفاع مختلف

انفجار زیر آب در این مدل سد بتنی به صورت الاستو پلاستیک و بدون شرایط خرابی به صورت دو بعدی مدلسازی شد و همچنین سیال آب پشت سد نیز به صورت المان آکوستیک و به صورت دو بعدی مدلسازی شد و موج انفجار مقدار 10 کیلوگرم TNT توسط فرمول های انفجار زیر آب از فاصله ی 12.5 متر از سازه …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی فرایند اکستروژن بکوارد به صورت تقارن محوری در اباکوس با فیلم اموزشی

اکستروژن بکوارد در این شبیه سازی که توسط تیم 4fem انجام گرفته است، فرآیند اکستروژن بکوارد (backward extrusion) در نرم افزار قدرتمند تحلیل اجزا محدود ABAQUS مدلسازی و شبیه سازی شده است. و نتایج به صورت کانتور ها و دیاگرام ها استخراج شده است. همچنین فیلم اموزشی نحوه ی شبیه سازی در نرم افزار آباکوس به صورت کلیک به کلیک …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی شکل دهی تدریجی با نرم افزار آباکوس

شبیه سازی شکل دهی تدریجی با نرم افزار آباکوس در این پروژه ویژه که طی آن فرآیند شکل دهی تدریجی یا increamental process با نرم افزار آباکوس بر اساس یک مقاله معتبر شبیه سازی شده است. تمامی خواص مواد و شرایط مرزی منطبق با مقاله کار شده است و در نهایت دیاگرام نیرو-زمان به دست آمده در مقاله   با دیاگرام …

مشاهده بیشتر »

صحت سنجی رفتار هیسترزیس اتصال tabular در اباکوس

صحت سنجی رفتار هیسترزیس اتصال tabular در اباکوس بر اساس مقاله ای که در زمینه اتصالات tabular کار شده است.تیم 4fem با نرم افزار تجاری آباکوس تیر تحت آزمایش این مقاله را شبیه سازی و صحت سنجی کرد. که نتایج بسیار نزدیکی تا حداکثر 7 درصد خطا به دست آمد. هیسترزیس مدل صحت سنجی شده یک اتصال tabular می باشد …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی تست شارپی در نرم افزار آباکوس

این پروژه به صورت 2 بعدی آماده شده است و در این کار،نمونه تحت بار ضربه ای که توسط اینتور وارد می شو شکسته می شود. این بسته حاوی فایل قابل ویرایش اباکوس با فرمت cae و کانتور های تنش نمونه ی در حال شکست می باشد جهت درافت پروژه از مسیر زیر اقدام کنید:

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی sloshing مخزن سوخت تحت نگاشت زلزله 4fem.ir

در این شبیه سازی که به صورت اویلری -لاگرانژی (eulerian-lagrangian) انجام شده است.خاک به صورت صلب در نظر گرفته شده و سیال به صورت اویلری تعریف شده است.در پروژه اول مخزن توسط خاک مهار شده است و خاک تحت زلزله قرار می گیرد و امواج تولید شده در اثر حرکت سیال به دیواره ی مخزن برخورد کرده و موجب ایجاد …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی به روش CFD جریان سیال در داخل لوله

این پروژه شبیه سازی جریان سیال و توربولانس ایجاد شده در مسیر لوله می باشد پروژه حاوی فایل قابل ویرایش آباکوس با فرمت CAE کانتور توزیع فشار در سیال کانتور توزیع سرعت در سیال کانتور توزیع توربولانس در سیال می باشد. جهت دریافت پروژه از مسیر زیر اقدام کنید:

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی صفحه ی کامپوزیتی تحت فشار با نرم افزار آباکوس

تحت این شبیه سازی یک ورق کامپوزیت تحت فشار قرار گرفته و میزان خیز و تنش و کرنش آن استخراج شد است.این ورق کاپوزیت از 16 لایه تشکیل شده است که ماده آن در تمام لایه ها یکسان است و خواص مکانیکی این ماده در جهات مختلف متفاوت است. نحوه ی قرار گیری صفحات به صورت 0/0/45/45/90/90/45/45/45/45/90/90/45/45/0/0 می باشد. این …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی اتصال CFT در نرم افزار آباکوس

تیم 4fem در این پست برای شما یک شبیه سازی دیگر انجام داده است که تحت آن یک تیر فولادی به صورت CFT به یک تیر فولادی که با بتن پر شده است متصل گشته و تیر تحت نیرویی در انتها قرار می گیرد. پروژه حاوی فایل قابل ویرایش آباکوس با فرمت CAE می باشد همچنین حاوی کانتور تنش فون …

مشاهده بیشتر »

صحت سنجی کشیدن و جدا شدن frp از داخل بتن با نرم افزار آباکوس

در این شبیه سازی مقاله ای در رابطه با خارج کردن میلگرد از جنس frp از داخل ماده ی بتن به صورت دو بعدی شبیه سازی و صحت سنجی شده است. این بسته حاوی: مقاله صحت سنجی شده با فرمت pdf نمودار نیرو-جابجایی صحت سنجی شده با دیاگرام نیرو-جابجایی مقاله با فرمت excel کانتور های تنش و کرنش وارد بر …

مشاهده بیشتر »

مدلسازی ایجاد موج در ورق فلزی به همراه گزارش کار در آباکوس

در این شبیه سازی یک پالس به سطح ابتدای ورق الومنیوم وارد می شود و موج با طول موج پایین در ورق آلومنیوم ایجاد می شود .نتایج در مقیاس بالا نشان داده شده است. پروژه حاوی فایل قابل ویرایش اباکوس با پسوند cae  و همچنین دیاگرام جابجایی نقطه سنسور با پسوند xml و فایل گزارش کار به صورت فایل ورد …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی پارگی پرچم شیطان بزرگ با نرم افزار آباکوس

   

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی و تحلیل برخورد دو زیر دریایی در نرم افزار اباکوس

تیم 4fem در یک اقدام جدید برخورد دو زیر دریایی را شبیه سازی کرده است که زیر دریایی اولبا سرعت 180 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است که یک زیر دریایی تند رو دیگر با سرعت 432 کیلومتر بر ساعت به دیواره ی جانبی ان برخورد می کند. این پروژه حاوی فایل cae قابل ویرایش اباکوس و فایل jnl  و …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی لایه کنی دو ورق کامپوزیتی با زوایای الیاف متفاوت با روش vcct به همراه آموزش

تیم 4fem در این شبیه سازی دو ورق کامپوزیتی را در نرم افزار قدرتمند تحلیل مهندسی آباکوس مدل سازی کرده است که دارای زوایای الیاف مختلف می باشند.دو ورق در ابتدا متصل به هم می باشد که به روش معیار خرابی benzeggagh-kenane و با اعمال جابجایی به دو لبه ورقه ها از هم جدا می شوند. این پروژه به همراه فایل …

مشاهده بیشتر »

تحلیل فرکانسی لوله انتقال در تماس با خاک سطح دریا با اباکوس

پروژه ای که در این پست با آن آشنا می شوید یک تحلیل فرکانسی با نرم افزار abaqus برای مشخص کردن فرکانس طبیعی خط لوله های ساحل دور با دهانه ی آزاد با در نظر گرفتن ویژگی های خاک بستر دریا می باشد. پروژه حاوی فایل قابل ویرایش آباکوسی با فرمت CAE , JNL و همچنین یک فایل پاور پوینت در …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی ژئوتکستایل در شیروانی خاکی در نرم افزار اباکوس

ژئو تکستايل ها صفحات نفوذ پذيري هستند که از الياف پلي پروپيلن و يا پلي استر و به دو صورت کلي بافته شده ( تک رشته اي و چند رشته اي ) و بافته نشده ساخته مي شوند .  اين مواد به علت نفوذپذيري مناسب و بافت ريز قابل کنترل عموما به عنوان فيلتر مورد استفاده قرار مي گيرند . …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی زلزله بر سازه ی دکل در اباکوس

سازه ی دکل به صورت المان های beam با پروفیل قوطی شکل در نرم افزار اباکوس مدلسازی شده است.و شرایط زلزله به صورت تغییرات جابجایی در محل اتصال به زمین بر سازه وارد می شود. پروژه حاوی فایل قابل ویرایشabaqus با فرمت cae و jnl می باشد.همچنین حاوی فایل ورد گزارش کار و نتایج شبیه سازی به صورت کانتور های …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی برش با واتر جت با نرم افزار اباکوس با متد SPH

برش با جت آب در اباکوس

تیم 4fem در این پروژه اقدام به شبیه سازی برش با واتر جت در نرم افزار قدرتمند تحلیل و شبیه سازی آباکوس کرده است.همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید ماده آب با سرعت 300 متر بر ثانیه با ورق الومینیومی برخورد کرده و ان را می شکافد.این پروژه با متد SPH انجام شده است و از اسکریپت python …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی جوشکاری انفجاری با نرم افزار اباکوس به همراه اموزش

قسمتهای مختلف جوشکاری انفجاری عبارتند از : 1-صفحه هدف که به صورت ثابت قرار می گیرد 2-صفحه ی پرنده که ر اثر انفجار به طرفصفحه ی هدف پرتاپ می شود 3-ماده منفجره که در پشت صفحه پرنده قرار می گیرد  و وظیفه ی پرتاپ صفحه پرنه را بر عهده دارد. پارامتر های موثر در جوشکاری انفجاری زاویه برخورد و سرعت …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی فرایند خم کاری ورق با فرایند رول فورمینگ در اباکوس

امروزه استفاده از غلتك يكي از متداول ترين روش هاي شكل دادن محسوب مي شود. از امتيازهاي اين روش ظرفيت توليد بالاي آن است. به طوري كه مي توان روزانه چند صدتن فلز را فرمينگ كرد. محصول فرمينگ ممكن است فراورده ي پاياني و يا مراحلي از شكل دادن فلز باشد از جمله محصولات فرمينگ مي توان به ورق، ‌ميل …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی تاثیر حرارت تولید شده در ماشینکاری و گودال فرسایش با اباکوس

بسیاری از تاثیرات مخرب حرارت تولید شده بر اثر اصطکاک در زمان ماشینکاری بارها و بارها بررسی شده و مقاله های بسیاری نیز در این میان تعلیف گشته است.بیشترین عامل ایجاد خرابی در ابزار مبحث استانه فرسایش و گودال فرسایش است که از اصطکاک مابین براده و ابزار ناشی میگردد. تیم 4fem در یک اقدام زیبا فرایند ماشینکاری را به …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی شکل گیری براده در نرم افزار اباکوس

تیم 4fem در اقدامی دیگر اقدام به شبیه سازی براده بردای و نحوه ی شکل گیری براده در اباکوس کرده است. در این شبیه سازی تاثیر زوایای براده و زاویه برش و همچنین تاثیر پارامتر های سرعت برش و مقدار بار براده بردای کاملا محسوس و قابل مشاهده است. در این شیه سازی جنس ابزار از فولاد تندبر و با …

مشاهده بیشتر »

تحلیل شکست بتن مصلح محصور داخل قاب فلزی تحت ضربه با اباکوس

این پروژه که بر اساس یک مقاله معتبر مدلسازی شده است ،بررسی بتن مصلح شده با میلگرد های فولادی است که در داخل یک قاب فلزی به صورت دور تا دور محصور گشته و ضربه توسط یک جسم صلب بر روی جسم وارد می شود و موجب شکلست بتن می گردد. این پروژه حاوی فیلم آموزشی است که تمام مراحل …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی بتن مصلح شده با میلگرد و FRP تحت انفجار با آباکوس

شبیه سازی با نرم افزار اباکوس که قدرتمند ترین نرم افزار شبیه سازی و تحلیل صنعتی می باشد، کاربرد های بیشماری در صنایع مختلف عمرانی و مکانیک دارد.در این پروژه یک نمونه ی بتنی مصلح شده با میلگرد که از قسمت سطح نیز توسط FRP و لایه  epoxy هم مقاوم سازی شده است تحت نیروی انفجار قرار گرفته می شود. …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی جدایش FRP از نمونه بتنی با نرم افزار اباکوس

طبق یک مقاله یک تسمه ی FRP در داخل یک نمونه ی بتنی قرار داده شده است که با اعمال کشش به FRP .با تخریب لایه های درگیر یتنی با FRP موجب جدایش نمونه از FRP می شود این شبیه سازی حاوی فایل آباکوسی با فرمت cae می باشد که قابل ویرایش بوده و همچنین فایل ورد حاوی دیاگرام ها …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی ریاضی توزیع حرارت با فرمول لاپلاس با نرم افزار اباکوس

وقتی یک میله را گرما دهیم دمای آن تا حدی بالا می رود و دیگر افزایش نمی یابد بنا بر این معادله ی دو بعدی گرما به معادله لاپلاس تبدیل می شود معادله گرما مستقل از زمان است.شرایط اولیه ی داده شده است. در این پروژه شرایط مرزی به صورت حرارت تعریف شده است و سه رز راست و چپ …

مشاهده بیشتر »

تحلیل حرارتی و مکانیکی فرایند اکستروژن به صورت تقارن محوری با آباکوس همراه با ورد اموزشی

فرایند اکستروژن یکی از بزرگترین فرایند های تولید مقاطع پروفیلی است که روی مواد مختلف  مانند الومنیوم و فولاد و حتی مواد پلی اتیلنی اجرا می شود در این شبیه سازی ما با نرم افزار اباکوس فرایند اکستروژن را به صورت متقارن محوری تحلیل می کنیم .تاثیرات حرارت و همچنین ایجاد حرارت در فرایند اکستروژن نیز در این شبیه سازی …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی و تحلیل مخزن تحت فشار در سقوط از ارتفاع با نرم افزار آباکوس

تولید مخازن تحت فشار از جمله فرایند هایی است که نیاز بالا به تحلیل های شبیه سازی دارند.این جمله  محصولات دارای حساسیت بالای هستند و با جان انسان ها  در ارتباط اند.در این پروژه یک مخزن تحت فشار  با فشار داخلی از ارتفاع 2 متر با سرعت اولیه ای به طرف طمین رها می شود.و نتایج این تحلیل به صورت …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی شکل دهی ورق با rubber pad forming با آباکوس

فرایند شکل دهی با لاستیک یکی از جدیدترین روش های فرم دهی ورق ها می باشد که از مزایای این روش شکل دهی جلوگیری از پارگی ورق ناشی از فشار سنبه می باشد .همچنین این روش هزینه ساخت سنبه وجود نداردو تنها قالب پایینی لازمه ی انجام این فرایند است .این فرایند با فشار بر لاستیک بالایی موجود بر روی …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی جریان سیال و تحلیل نیرو های وارد بر سیال و لوله با اباکوس به همراه فیلم اموزشی

جریان سیال گذرنده از یک سه راهی که یک لوله ی 60 میلیمتری رو به سه انشعاب 20 میلیمتری تبدیل میکنه با فشار و سرعت معین موجب ایجاد تنش هایی در داخل لوله سه راهی و همچنین تغییرات سرعت و فشار در سیال می شود که همه ی این ها با نرم افزار قرتمند تحلیل صنعتی اباکوس قابل پیش بینی …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی خزش در قطعه در حال پیچش با اباکوس

خزش یکی از موثرترین پارامتر های موثر در تغییر فرم قطعات تحت بار گذاری های مختلف با تاثیر از دما و زمان می باشد .تیم 4fem در یک شبیه سازی کاملا معتبر یک قطعه در حال پیچش را بر مبنای خزش با نرم افزار قدرتمند اباکوس شبیه سازی کرده است و یاگرام های کرنش خزشی و تنش فون میزز و …

مشاهده بیشتر »

این آیه‌های سوره بروج چقدر شبیه این عکس‌ها ست!

لعنت و نفرین بر کسانی که آن خندق را برای سوزاندن مومنان حفر کردند، همانان که آتشی شعله‌ور با هیزم فراوان برافروختند، آن‌گاه که بر کنار خندق آتش نشستند، و آنچه را که بر سر مومنان می‌آوردند تماشا می‌کردند.

مشاهده بیشتر »

پروژه شبیه سازی لایه کنی در اباکوس

پروژه ای که توی این پست براتون گذاشته شده شبیه سازی تماس چسبنده و جدایش تحت نیروی خارجی است که شامل: فایل اصلی اباکوسی با فرمت cae و همچنین دیاگرام تنش به صورت فایل excell  و همچنین دیاگرام های کرنش به صورت فایل اکسل و دیاگرام باز شدگی جداره نسبت به زمان و لغزش جداره چسبیده شده بر حسب زمان …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی و تحلیل فرایند هیدروفرمینگ لوله توسط نرم افزار اباکوس به همراه مقاله مرتبط

فرایند هیدروفرمینگ از جمله فرایند های شکل دهی فلزات است  درجات ازادی زیادی برای تولید قطعات پیچیده  تو خالی ساخته شده از ورق دارند که تیم 4fem  .سازی فرایند هیدروفرمینگ لوله توسط اباکوس گام دیگری در جهت شبیه سازی های بنیادین اباکوسی خود برداشته است. پروژه معرفی شده در این بخش شبیه سازی فرایند تیوب هیدروفرمینگ است که فیلم  انالیز …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی نازل تحت حرارت و فشار با نرم افزار اباکوس

پروژه اماده شبیه سازی یک حرارت و فشار بر عملکرد رزوه ی یک قطعه در نرم افزار شبه سازی اباکوس که به صورت سه بعدی و به صورت coupled dis-temp  انجام شده است و همچنین تمامی دیاگرام های تنش و کرنش و دمای پس از انالیز و حین انالیز از ان استخراج شده علاوه بر این تمامی تصاویر حین مراحل …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی فرایند فورج با اباکوس به همراه فایل اموزشی

پروِه اماده شبیه سازی اباکوسی فرایند فورج انجام شده توسط نرم افزار قدرتمند تحلیل صنعتی فورج که به صورت فایلی با فرمت cae در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین یک فای اموزشی مدول به مدول و کلیک به کلیک در فرمت وردdoc هم ارائه شده است که هر کس بدون داشتن هیچگونه سابقه ای در اباکوس میتونه با …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی نورد سرد در اباکوس به همراه اموزش گام به گام

شبیه سازی نورد سرد با مقادیر کامل و ضریب اصطکاک 0.2 و کاهش سطح مقطع 25 درصد به همراه فایل اموزشی گام به گام و کلیک به کلیک اباکوس اماده جهت استفاده و یاد گیری   فولدر حاوی یک فایل اماده اباکوسی نورد سرد با فمت cae دیاگرام تنش استخراج شده از فایل اباکوسی  با فرمت excell .xml دیاگرام کرنش …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی فرایند ECAE در اباکوس به همراه فایل ورد اموزشی

یک پروژه کامل شبیه سازی اباکوسی پروژه به صورت سه بعدی بوده و تصوی نشان داده شده در برش نیمه است. ECAE مخفف  Equal Chanel Angular Extrusion  هستش که ترجمه فارسیش میشه اکستروژن زاویه ای با کانال های مساوی این پروژه کامل  که توی اباکوس کار شده به صورت کاملا دقیق بوده و توسط کارشناس ارشد رشته ساخت و تولید …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی نورد گرم الومنیوم به همراه فایل اموزش نحوه شبیه سازی

پروژه اماده شبیه سازی فرایند نورد گرم با نرم افزار قدرتمند اباکوس این بسته حاوی فایل cae  کار شده توسط اباکوس به اضافه ی یک فایل ورد با فرمت doc  که با استفاده از عکس و متن و به صورت کاملا خانا نحوه ی شبیه سازی  فرایند رو به صورت کلیک به کلیک و مدول به مدول شرح داده که …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی کشش عمیق با مقطع مستطیلی به همراه فایل اموزشی

شبیه سازی به صورت  temp-disp explicit  انجام شده و جابجایی سنبه به صورت جابه جایی داده شده نه سرعت پروژه حاوی فایل cae  اباکوسی + فایل راهنما اموزشی در فرمت ورد doc می باشد که تمامی فرایند شبیه سازی رو مدول به مدول و گام به گام به صورت متن و تصویر در ان توضیح داده شده است  

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی نورد تک لایه دو بعدی با اباکوس

نورد تک لایه دو بعدی تهیه شده توسط نرم افزار اباکوس این پروزه در ورژن abaqus 2010 تهیه شده و در ورژن های بالاتر نیز قابلیت اجرا دارد این پروژه حاوی فایل cae  کار شده با نرم افزار اباکوس هست

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی و تحلیل برش ورق با نرم افزار اباکوس

پروژه تحلیل برش ورق با نرم افزار اباکوس تیم 4fem.ir کار شده توسط :حامد مراسم حاوی فایل اماده کار شده با فرمت cae حجم فایل 420 کیلو بایت تحلیل برش ورق با نرم افزار اباکوس و تنش های وارده از طرف سنبه و ورق گیر   کلید واژه :abaqus٬ download abaqus FEm simulation٬ FEM٬ simulation by abaqus٬ اباکس٬ اباکوس٬ الاباکوس٬ …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی شکست در تست ضربه شارپی با اباکوس

شبیه سازی تست ضربه نوع شارپی charpi test توسط نرم افزار اباکوس توسط تیم 4fem به صورت کاملا علمی و ایجاد شرایط شکست مکانیکی در اباکوس انجام شد و این پروژه اماده با فرمت cae به همراه نتایج مانتور ها و دیاگرام ها قرار داده شده است.این شبیه سازی به صورتی که در تصویر مشاهده می کنید به صورت دو …

مشاهده بیشتر »

انالیز فرایند کشش ورق روی قالب با اباکوس

این پروژه یک پروژه اماده اباکوس برای تحلیل تمرکز تنش  در فرایند  کشش ورق بر روی قالب می باشد که توسط نرم افزار قدرتمند تحلیل مهندسی اباکوس توسط تیم 4fem شبیه سازی و اجرا شده است  که یک ایده ی خوبی میتونه برای کارشناسان ارشد خودرو  و شکل دهی فلزات باشه برای پایان نامه هاشون این بسته حاوی فایل اصلی …

مشاهده بیشتر »

انالیز فرایند تست پیچش فلزات نرم با اباکوس

فایل اماده اباکوس تست پیچش تست پیچش سالهای طولانی است که یکی از بزرگترین و مشهورترین روش های شناخت فلزات است و در این مورد پایان نامه ها و پروژه های زیادی کار و مورد تست قرار گرفته توی این کار علاوه بر به کاربردن ضرائب جانسون کوک رفتار پاره گی damage  نیز تعریف شده و همونطور که در فیلم …

مشاهده بیشتر »

تحلیل درگیری چرخدنده و پینیون با اباکوس به همراه ورد اموزشی

یک پروژه ویژه کامل درگیری چرخدنده و پبینیون به همراه : فایل راهنما ی کامل فایل ورد doc گزارش کارdoc دیاگرامهای نیروی های وارد بر سر و ته دنده دیاگرام تنش و کرنش پس از درگیری نیروی های وارد بر چرخدنده تنش های وارد بر چرخدنده

مشاهده بیشتر »

تحلیل کمانش تیر با نرم افزار اباکوس

تیر تحت نیروی متمرکز تحت کمانش قرار می گیرد این پروژه اماده توسط نرم افزار اباکوس کار شده حاوی فایل کار شده ی اباکوس با فرمت cae فایل  ران شده اون با فرمت job فیلم ران شده با فرمت avi حجم پروژه 204 کیلو بایت می باشد [parspalpaiddownloads id=”62″]

مشاهده بیشتر »

ماشینکاری ماده تیتانوم الیاژ الومنیوم با اباکوس به همراه مقاله مرجع ماده

در  پروژه شبیه سازی ماشینکاری ماده تیتانیوم که در نرم افزار اباکوس کار شده ابزار صلب با حرکت بر روی قطعه مورد نظر که همانند قطعه صفحه تراش فیکس شده از ماده نمونه بار برداری میکند.پروژه حاوی مقاله مرجع ماده هست که میتونید توی پایان نامه هاتون ازش استفاده کنید فولدر حاوی مقاله مرجع  ماده با فرمت PDF فیلم انالیز …

مشاهده بیشتر »

شبیه سازی کمانش قوطی معماری در نرم افزار اباکوس به همراه مقاله مرتبط

توی این پروژه اماده یک قوطی معماری از جنس فولاد به صورت دو تیر ناودانی شکل به طول 300 و ضخامت 1.5 میلیمتر که به روی هم متصل شده اند  با استناد به مقاله پیوست شده کار شده است و نحوه ی کمانش تیر بررسی شده است تیر در ابتدا دارای دو سوراخ است که باعث ایجاد تغییر شکل اولیه …

مشاهده بیشتر »