جوشکاری اصطکاکی دورانی آباکوس
شبیه سازی و تحلیل المان اجزا محدود جوشکاری اصطکاکی دورانی توسط نرم افزار آباکوس abaqus

شبیه سازی جوشکاری اصطکاکی دورانی توسط نرم افزار آباکوس

شبیه سازی جوشکاری اصطکاکی دورانی نرم افزار آباکوس

جوشکاری با قوس التریکی مرسوم ترین نوع جوشکاری است که دو فلز هم جنس توسط الکترودی هم جنس به یکدیگر توسط حرارت ایجاد شده توسط جریان الکتریکی به هم دیگر متصل می شوند. اما این نوع جوشکاری محدودیت های بسیاری دارد که استفاده از آن را محدود می کند.

1- شما نمی توانید از این مدل جوشکاری برای اتصال دو فلز غیر همجنس استفاده کنید.

2- در این روش جوشکاری ایجاد ترک ها در محل اتصال امری شایع است که باعث تضعیف بخش جوشکاری شده می شود.

جوشکاری اصطکاکی این مشکلات را حل کرده است و از آن می توان برای اتصال فلزات غیر همجنس و یا هم جنس استفاده کرد. همچنین به دلیل اینکه محل اتصال به همراه فشار زیاد، دارای حرارات بالایی است و منطقه اتصال ذوب می شود، امکان ایجاد ترک در این بخش بسیار کم است و کیفیت اتصال بالا است.

در این شبیه سازی که وسط گروه 4FEM انجام شده است، فرآیند جوشکاری اصطکاکی دورانی توسط نرم افزار ABAQUS به صورت المان اجزا محدود شبیه سازی شده است. در این شبیه سازی دو محور توسط نیروی دورانی و فشاری خطی به صورت سر به سر متصل می شوند.

تحلیل به صورت کوپل حرارت-جابجایی مدل سازی شده است و همزمان میزان حرارت ایجاد شده در محل اتصال نیز فراهم آورده شده است. همچنین خروجی ها شامل کانتور های تنش، کرنش و جابجایی است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی با فرمت PNG

کانتور توزیع دما با فرمت PNG

کانتور فلاکس حرارتی تولید شده در اثر اصطکاک با فرمت PNG

مقاله مرتبط با شبیه سازی با فرمت PDF

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …