تیر و فنر اباکوس
فیلم آموزشی شبیه سازی تیر و فنر در آباکوس

شبیه سازی تیر و فنر به همراه فیلم آموزشی توسط Abaqus

شبیه سازی تیر و فنر به همراه فیلم آموزشی توسط Abaqus

شبیه سازی تمرین تیر و فنر به روش المان اجزا محدود توسط نرم افزار اباکوس صورت گرفته است. در این مدل یک تیر فولادی با یک فنر در انتها، مدلسازی شده است و تیر تحت بارگذاری قرار می گیرد و دیاگرام جابجایی-زمان انتهای تیر و دیاگرام نیروی وارد بر فنر از نرم افزار استخراج شده است. جهت یادگیری این تمرین یک فیلم آموزشی کامل از نحوه ی مدلسازی توسط نرم افزار اباکوس با توضیحات فارسی ارائه شده است.

این تمرین آموزش آباکوس توسط تیم 4fem آماده و ارئه شده است. و حاوی تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی نیز می باشد. آموزش به صورت تصویری و با توضیحات فارسی در قالب ویدیو در داخل بسته ی دانلودی قرار دارد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش مدل ها با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش مدل ها با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی مدل ها با فرمت PNG

دیاگرام جابجایی و خیز انتهای تیر به صورت فایل excel

دیاگرام نیروی وارد بر فنر به صورت فایل excel

فیلم آموزشی نحوه ی شبیه سازی با نرم افزار اباکوس با توضیحات فارسی

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …