ایمپلنت استخوان فک اباکوس
شبیه سازی تنش وارده بر استخوان فک از طریق ایمپلنت با آباکوس

شبیه سازی و تحلیل تنش ایمپلنت بر استخوان فک نرم افزار اباکوس

شبیه سازی و تحلیل تنش ایمپلنت بر استخوان فک نرم افزار اباکوس

شبیه سازی تاثیر تنش های وارده از طرف ایمپلنت بر استخوان فک توسط نرم افزار المان اجزا محدود اباکوس انجام گرفته است. در این شبیه سازی نیرو بر بخش فوقانی ایمپلنت وارد می شود و از طریق ایمپلنت نیرو  وارد استخوان فک می شود. اعمال نیرو از جانب ایمپلنت موجب ایجاد تنش ها و تمرکز تنش ها در محل اتصال ایمپلنت به استخوان فک می شود.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem توسط نرم افزار آباکوس انجام گرفته است. همچنین جهت افزایش دقت نتاآیج شبیه سازی، همگرایی اندازه المان نیز صورت گرفته و دیاگرام های همگرایی المان نیز موجود است. گزارش کار به صورت فایل ورد نیز آماده و در داخل بسته ی دانلودی موجود است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل های قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش مدل ها با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش مدل ها با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی مدل ها با فرمت PNG

دیاگرام همگرایی المان به صورت فایل excel

گزارش کار متنی به میزان 26 صفحه به همراه متن و عکس با فرمت DOCX

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …