بارگذاری چرخه ای ستون اباکوس
شبیه سازی بارگذاری چرخه ای بر روی ستون مقاو شده با FRP

ستون بتنی مصلح مقاوم شده با FRP تحت بارگذاری چرخه ای ABAQUS

ستون بتنی مصلح مقاوم شده با FRP تحت بارگذاری چرخه ای ABAQUS

بارگذاری چرخه ای به منظور به دست آوردن رفتار سازه ها در مقابل بار زلزله انجام می گیرد. در هنگام زلزله بر سازه دو نوع بار وارد می شود. یکی بار ترکیبی به همراه لنگر خمشی و دیگری ارتعاش سازه است. با توجه به اینکه میزان اثر بار اول بیشتر است معمولا برای کاهش هزینه ی طراحی و تحلیل از دومی صرف نظر می کنند.

بارگذاری چرخه ای یا همان رفت و برگشتی با ایجاد یک حرکت رفت و برگشتی به سر ستون انجام می شود در حالی که ته ستون به صورت کامل در تمام درجات آزادی مقید باشد. خروجی این شبیه سازی به صورت دیاگرام نیرو-جابجایی (دیاگرام هیسترزیس) از شبیه سازی استخراج می شود که گویای مقاومت ستون در مقابل بار زلزله می باشد.

در این شبیه سازی که با نرم افزار قدرتمند ABAQUS  و به روش المان اجزا محدود انجام شده است، یک ستون بتنی مصلح مقاوم شده با ورق FRP تحت بارگذاری چرخه ای قرار گرفته است. و نتایج حاصل از این باگذاری به صورت گزارش متنی استخراج شده است.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem انجام گرفته است و دارای تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی شبیه سازی به همراه گزارش متنی کامل می باشد.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوسی با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در ستون، FRP و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در ستون، FRP و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در ستون، FRP و مصالح با فرمت PNG

کانتور توزیع خرابی کششی و فشاری در ستون با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی هیسترزیس به صورت فایل excel

گزارش کار متنی با فرمت docx

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …