ترک اباکوس j integral
شبیه سازی ترک به روش j integral در آباکوس

تحلیل ترک به روش j integral در نرم افزار اباکوس

تحلیل ترک به روش j integral در نرم افزار اباکوس

در اواسط دهه 1960، رایس و «چرپانوف»  هر یک به طور جداگانه معیارو فرمولاسیون جدیدی  برای چقرمگی توسعه دادند. این معیار به منظور توصیف مواردی بود که میزان تغییر شکل نوک ترک آن‌ها باعث عدم کاربرد مدل‌های الاستیک خطی می‌شد. تحلیل رایس با فرض تغییر شکل الاستیک خطی در ناحیه پیش از نوک ترک صورت گرفت و باعث معرفی j integral شد.

این تحلیل برای شرایطی کاربرد دارد که محدوده تغییر شکل پلاستیک نوک ترک به دورترین لبه نمونه تحت بارگذاری نمی‌رسد. به علاوه، فرض رفتار الاستیک غیر خطی ماده باید تخمین خوبی از عکس‌العمل‌های ماده واقعی در حین بارگذاری را به دست آورد.

در این شبیه سازی یک صفحه ی فلزی سوراخ دار شیار دار به روش المان اجزا محدود در نرم افزار آباکوس مورد تحلیل قرار می گیرد. ترک به روش j integral تعرف شده است و ضرایب شدت تنش ترک در راستا های مختلف استخراج شده است.

این شبیه سازی توسط گروه 4fem آماده و ارائه شده است. تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی در داخل بسته ی دانلودی ارائه شده است.

بسته ی دانلودی حاوی:

فایل قابل ویرایش اباکوس با فرمت CAE

کانتور توزیع تنش در جهات مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع کرنش در جهات مختلف با فرمت PNG

کانتور توزیع جابجایی در جهات مختلف با فرمت PNG

دیاگرام نیرو-جابجایی و دیاگرام ضریب شدت تنش یا SIF به صورت فایل excel

جهت دریافت بسته ی دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …