ضریب شدت تنش ترک زاویه دار
شبیه سازی صفحه سوراخ دار برای به دست آوردن ضریب شدت تنش

تاثیر طول ترک بر ضریب شدت تنش و انتگرال j در صفحه ای با ترک زاویه دار توسط آباکوس

تاثیر طول ترک بر ضریب شدت تنش و انتگرال j  آباکوس

ضریب شدت تنش یا SIF مقاومتی است که اجسام دارای شکاف یا ترک در مقابل شکست از خود نشان می دهند. این ضریب برای سه مد مختلف وجود دارد. MODE I برای جهت عمود بر ترک می باشد. MODE II برای جهت موازی با ترک است و نهایتا MODE III برای جهت عرضی و برشی می باشد. این ضریب به ضخامت و دمای نیز وابسته است. به عبارت دیگر ضریب شذت تنش بیانگر میزان تنش لازم برای رشد یا گسترش ترک در یک ماده است.

در این شبیه سازی به بررسی تاثیر طول ترک بر ضریب شدت تنش و انتگرال j در صفحه ای با ترک زاویه دار توسط آباکوس پرداخته شده است. مدل یه صورت دو بعدی در نرم افزار شبیه سازی اجزا محدود ABAQUS انجام گردید و برای سه طول ترک مختلف در بارگذاری ثابت ضرایب شدت تنش stress intensity factors استخراج شد.

این شبیه سازی توسط تیم 4fem مدلسازی و تحلیل شده است و دارای تمامی فایل های ورودی و نتایج خروجی می باشد.

این پروژه حاوی :

فایل های قابل ویرایش اباکوس با فرمت CAE

گزارش کار متنی با فرمت doc

خروجی های ضرایب شدت تنش با فرمت xlms برای excel

کانتور های تنش برای مدل های مختلف با فرمت JPG

کانتور کرنش برای مدل های مختلف با فرمت JPG

جهت دریافت بسته دانلودی از مسیر زیر اقدام کنید:

این مطالب را نیز ببینید!

استخوان پا

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT

مدل سه بعدی اسکن شده استخوان پا با فرمت SLDPRT مدل سه بعدی اسکن شده …

گردن آویز STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL

مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت STL مدل سه بعدی گردن آویز با فرمت …

لوله بر

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks

مدل سه بعدی ابزار برش لوله Solidworks مدل سه بعدی ابزار برش لوله  در نرم …

قایق راینو

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino

مدل سه بعدی قایق مدلسازی شده در نرم افزار Rhino مدل سه بعدی قایق مدلسازی …

ربات بازویی

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks

مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی شده در Solidworks مدل سه بعدی ربات بازویی طراحی …

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL

ست 4 عدد مدل شاسی حلقه و گردنبند با فرمت STL ست 4 عدد مدل …

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL

ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت STL ست سه مدل شاسی حلقه با فرمت …